11Conform Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, învățământul dual reprezintă un sistem de învățământ profesional puternic, adaptat nevoilor economiei și solicitărilor pieței muncii, care are rolul de a simplifica procesul de angajare al tinerilor români.
Începând cu anul școlar 2015-2016, organizarea învățământului dual se va face la cererea agenților economici, iar desfășurarea, durata și conținutul programelor de pregătire și modalitățile de certificare a pregătirii profesionale se vor stabili de asemenea prin consultarea operatorilor economici.
Aşadar, învățământul dual completează formele de pregătire profesională care funcționează în prezent, iar OUG 94/2014 oferă cadrul legal în vederea organizării ei și oferă posibilitatea agenților economici să se implice direct în toate componentele formării forței de muncă de care au nevoie.
Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” a fost gazda întâlnirii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din judeţul Argeș (CLDPS) având la bază prezentări, discuții, diseminări referitoare la învățământul profesional și tehnic axat pe învățarea la locul de muncă.
Cu titlul “Fiți alături de noi pentru creșterea calității învățării la locul de muncă și a relevanței acesteia față de solicitările pieței muncii” invitații au dezbătut  aspecte de interes pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, în general, și a învățământului profesional cu o importantă componentă a învățării la locul de muncă, în mod special.
12Întâlnirea a avut ca scop discuții legate de promovarea învățământului profesional prin acțiuni comune ale unităților de învățământ profesional si tehnic, inspectorate școlare, operatori economici, asociații patronale, sindicate, diseminare Master Plan pentru introducerea de programe de tip dual/ucenicie în formarea profesională inițială din România, prezentarea proiectului JOBS – Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli.
Invitatul special - reprezentantul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, și al învățământului preuniversitar profesional și tehnic Sud-Muntenia,  prof. dr. Ilie Suzana Camelia a promovat învățământul tehnic în cadrul întâlnirii.
Totodată, au participat la această întâlnire reprezentanți de seamă ai județului Argeș prefectul județului, inspector școlar adjunct, inspector școlar de specialitate, Președintele SIPA Muntenia, reprezentanți ai  Grupului pentru Integrare Europeană, Agenției Oamenilor de Afaceri Argeș, Consiliului Județean Argeș, Grup Renault Romania.

Director prof. Procopiu Bianca
Prof. Grosaru Andreea
Colegiul Tehnic “Armand Călinescu”
(Postat aprilie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top