Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”
Grădinița noastră îşi propune să ajute micii preşcolari să se descopere prin activităţi specifice vârstei. Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei” este o instituție de referință, integrată nevoilor sociale ale comunității, care realizează pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine și care promovează un învățământ deschis și flexibil, care să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui copil, formarea sa ca cetățean activ și creativ, capabil să se integreze cu succes în viața școlară.
Într-o atmosferă caldă și relaxată, dar dinamică și stimulativă, bazată pe înțelegere și respect reciproc, copiii sunt implicați în experiențe de învățare care stimulează curiozitatea și creativitatea. Aceste experiențe sunt astfel concepute, încât să permită fiecărui copil să-și descopere identitatea proprie, să-și dezvolte o imagine de sine pozitivă, să devină dependent și responsabil.
Viziunea unităţii este ,, Împreună pentru copiii noştri!”.
Misiunea: Grădiniţa “Pui de Lei”  asigură o educaţie de calitate într-un  climat socio-afectiv adecvat, cooperare şi parteneriat educaţional, în scopul formării şi dezvoltării aptitudinilor şi înclinaţiilor copiilor şi a integrării cu succes în şcoală a acestora.
Serviciile oferite de unitatea noastră au la baza calitatea, performanţa, egalitatea șanselor pentru toți participanții la educație. Cadrele didactice    sunt preocupate permanent cu privire la   respectarea particularităţilor individuale ale copiilor şi a ritmului propriu de lucru şi de dezvoltare al acestora, precum si de  propria perfecţionarea. Cadrele didactice sunt deschise faţă de noua abordare educaţională prevăzută de Curriculum-ul pentru Învăţământul preşcolar.
Unul din punctele tari ale unităţii îl reprezintă relația de parteneriat cu comunitatea și instituțiile de învățământ din județ și din țară. La nivel local, amintim:
# parteneriatul cu familia care contribuie la formarea personalităţii copilului;
# colaborarea cu şcolile şi grădiniţele din zonă desfăşurată ritmic şi constructiv;
# parteneriate cu diferiţi factori : Primăria, Biserica, Biblioteca, Poliţia, ISU, Muzeul de Istorie, Teatrul de Păpuşi, Dispensarul Medical,
# desfăşurarea unor activităţi deosebite devenite tradiţionale pentru preşcolari,părinţi şi cadre didactice în cadru organizat.

Prof. Oncioiu Alina Mihaela
G.P.P. „PUI DE LEI” PITEȘTI
(Postat ianuarie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top