02De Ziua Mondială a Filosofiei, ajunsă la a XV-a ediţie în judeţul Argeş, şi-au reunit eforturile în data de 21.11.2016 cele mai importante instituţii din judeţ, reprezentate prin personalităţi de prestigiu şi invitaţi valoroşi din ţară, elevi, studenţi şi copii instituţionalizaţi, artişti profesionişti consacraţi şi elita artistică argeşeană, dar şi Corul Cameral Ars Nova într-un spectacol “pe cinste” pentru a sărbători filosofia, pe beneficiarii şi slujitorii săi în anotimpul rodului bogat când natura se îmbracă în haine de sărbătoare asemenea participanţilor.
Toţi cei implicaţi în desfăşurarea acestei manifestări ştiinţifice, cultural-artistice, expoziţionale şi caritabile s-au transformat în “neobosiţi peregrini pe calea sapienţiei spre Columna Românismului pentru a aduce iubirea şi laurii înţelepciunii, de ziua planetară a filosofiei, pe tărâmul carpato-danubiano-pontic”, neprecupeţind niciun efort pentru înălţarea corolei de lumină şi pace în întreaga omenire pentru a cita din Carta Sapienţiei oferită cu deosebită generozitate nouă de domnul profesor Gheorghe Rotaru, istoric, copreşedinte al Asociaţiei Româno-Japoneze de Educaţie şi Ştiinţă. Domnia sa a oferit, de asemenea, Steaua Filosofală a Sapienţiei asociaţiei Proeducaţia reprezentată de doamna prof. Doina Pătrăşcan şi Corului Cameral Ars Nova, iar coordonatorilor: ISJ Argeş, CJ Argeş, Primăria mun. Piteşti le-a fost oferită Placheta Tricolorul de Ziua Mondială a Filosofiei.
03Celor mai buni dintre cei buni care s-au afirmat în mod deosebit prin prestaţie şi efort personal de-a lungul celor 15 ani, le-a fost oferită Carta Sapienţiei şi Columna Românismului în semn de preţuire şi admiraţie pentru activitatea dumnealor. Înainte de a-i nominaliza pe cei implicaţi artistic, trebuie menţionat că alături de elevi, studenţi, artişti argeşeni s-au aflat delegaţii din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Craiova, iar elevul Neşcu Horia de la C.N. “Carol I”, Craiova, recent câştigător al Golden Starului, totodată câştigător al multor olimpiade şcolare având talent deosebit şi la desen a făcut ca spectatorii din sală să amuţească ascultând interpretarea angelică a două melodii de muzică uşoară. Elevul a venit însoţit de colega lui, Mirea Daria, şi ea uimindu-ne prin prestaţia artistică.
Prezentatoarele activităţii, prof. drd. Popa Crina Dumitriţa şi stud. Creola Stanciu au inspirat cuvinte de duh cu acest prilej, iar prezentatoarea Viorela Chiţulescu a introdus rând pe rând în scenă pe artiştii mici şi mari ale căror participări, trofee şi medalii am pierdut numărul.
Cazacu Ştefania de la C.N. “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, în curând cadru didactic, a poposit nu pentru prima dată printre argeşeni, iar pe ritmuri de muzică uşoară şi populară a promovat cultura, tradiţiile şi portul vâlcean în Argeş.
Sala arhiplină de elevi, studenţi, copii instituţionalizaţi, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar a fost martoră la prestaţiile artistice, ştiinţifice, expoziţionale a celor mai buni dintre cei buni. La muzică populară s-au făcut remarcate: eleva Mitran Andreea – Liceul de Arte “Dinu Lipatti”, cea care a primit oaspeţii cu pâine şi sare, participantă neobosită la activităţile noastre şi la Next Star; eleva Anghel Ilona – Şc. Gim. “Naum Râmniceanu”, Corbi, prezentă pe scenele de acasă si de afară (numai în ultimul timp a fost invitată de două ori la Chişinău). Eleva Dima Ioana, colega de scenă a lui Horia Neşcu de la Next Star, frumoasă Ioana, mereu cu zâmbetul pe faţă (îndemnată de Alina Eremia să şi-l păstreze toată viaţa) a fost de această dată gazdă pentru colegul ei.
Artiştii profesionişti: Daniela Bărbuceanu, (Doina Bascovului) şi Oana Preda (Marin) au dat tonul spectacolului deosebit, cântând acapella Nu uita că eşti român, melodie care a însoţit permanent proiecţiile realizate de prof. drd. Mazilu Valentin-Iulian şi prof. dr. Iordache Adrian.
Muzica instrumentală ne-a umplut sufletele de melancolie, iar contemplaţia ca metodă filosofică a fost la ea acasă.
La pian, elevii Stoica Olivian, în premieră la activitatea noastră, reprezentant al C.N. Pedagogic “Carol I”, Câmpulung, instituţie şcolară parteneră de la primele ediţii, prioritar prin contribuţia domnului profesor de filosofie Banu Gheorghe şi doamnei prof. Ştefan Laura (C.N. “I.L. Caragiale” şi Liceul Tehnic “ Al. Vlahuţă”, Bucureşti)
Micuţa Vasile Ştefania Irena de la Şc.Gim. “Oprea Iorgulescu” din Câmpulung ne-a impresionat prin prestaţia artistică, coord. apaţine doamnei prof. Ungureanu Carmen.
Doamna prof. Rădoi Valentina a aşternut, când a interpretat la nai, liniştea în sală.
Trupele de dans modern: Atomic kids, CS Muscelul, coord. de prof. univ. dr. Manole Carmen de la Universitatea din Piteşti şi Brânduşa  de la Palatul Copiilor, Argeş, sub coordonarea doamnei prof. Gabriela Tănase au înveselit atmosfera şi ne-au impresionat prin rafinament, eleganţă, costume, iar masteranzii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Lorena Costache şi Vlad Stan, colaboratori ai Teatrului “Al. Davila”, au reprezentat punctul culminant al acestui gen artistic.
După decernarea premiilor, diplomelor şi trofeelor, în încheierea spectacolului au urcat în scenă  frumoşii şi talentaţii membrii Ars Nova sub bagheta dirijorilor prof. Valentina Rădoi şi prof. Titi Radu având ca solişti vocali pe Andra Bivol Costea şi Marius Bălan. Apelativele laudative ar fi de prisos, ei sunt ambasadori nu doar ai elitei artei argeşene, ci şi româneşti, făcând ca Piteştiul să aibă paşaport cultural cu deschidere europeană; sunt mesageri ai elitei artistice peste hotare, dar şi peste trepetnicul acestei vieţi cu acces la nemurire deoarece gândul bun, iubirea, toleranţa şi sacrificiul fiecărui artist a reprezentat şi reprezintă “ motivul trecerii prin viaţă spre eternitate” pentru a cita din cuvântul adresat lor către prezentatori, cuvânt imortalizat în revista noastră  de suflet alături de alte articole: Nu putem trăi în afara muzicii, prof. Gheorghe Gomoiu – Povestea unui vis devenit realitate, fotografii ale corului şi sigla acestuia. Cuvintele noastre elogioase devenite necuprinzătoare în conţinut fac obiectul unor înscrisuri, iar revista noastră de suflet Repere educaţionale extraşcolare am oferit-o cu mare drag fiecărui membru al acestei formaţii corale.
04Au fost exponate deosebit de valoroase, expoziţie de pictură, eleva Luxandra Mara Ştefania – Liceul de Artă “Dinu Lipatti”, lansare de carte, prof. de filosofie Chirca Ana, Timpul regăsirii şi al mărturisirii, reviste şcolare, dar şi cărţi scrise şi oferite de scriitoara Maria Chirtoacă din zona Muscelului, dar şi invitaţii săi şi ai noştri, Constantin Agricola Micu şi Ioan Mârzac reprez. C.E.U.M.
Ne-a onorat cu prezenţa, printre alţii, domnul profesor dr. Florea Stan, fost inspector şcolar,  dl. viceprimar, Zidaru Laurenţiu Marian, repr. Al CJ. Argeş, insp. şc. gen. adj. Mihaela Crişan, insp. socio-umane Ştefănică Elena, insp. şc. Oprescu Emil, dna. Araxy Negoescu, dir. Teatrul “Al. Davila”, Piteşti, alţi profesori invitaţi renumiţi care au urcat rând pe rând pe scenă care au primit florile recunoştinţei, Cartea Sapienţiei în semn de înaltă preţuire şi aleasă recunoştinţă pentru activităţile dumnealor, dar şi pentru colaborarea cu iniţiatorii celor cincisprezece ediţii ale Zilei Mondiale a Filosofiei, dar şi ale altor activităţi de parteneriat educaţional extraşcolar având ca iniţiator de suflet pe neobosita dnă. Pătrăşcan Doina. De asemenea, copiii instituţionalizaţi alături de invitaţi au luat masa la restaurantul Hanul Românesc.
Toate persoanele invitate sunt familiarizate cu arta de a trăi într-o discretă intelectualitate care vine, probabil, din inteligenţa inimii, singura care există cu adevărat, spun teologii creştini; şi gândirea este o filosofie cum spun Sfinţii Părinţi, dar metodele de operare sunt altele.
“Apa vie şi lumina sufletului naţional” au făcut ca în toţi cei prezenţi să existe o “ardere a trăirii” care vine din urmă cu cincisprezece ani de când sărbătorim filosofia şi de când ne-am dedicat propria viaţă şi carieră înţelepciunii şi omeniei pentru “a cunoaşte mult şi a dărui şi mai mult”, maxima lui Leonardo da Vinci ne-a fost deviza de viaţă şi de activitate: “Cu cât cunoşti mai mult, cu atât gândeşti mai mult” şi am completa noi “dăruieşti mai mult”.
Temele omniprezente străbat ca fir roşu activităţile noastre care se situează pe “scara (din) spre cer: sensul vieţii, frumuseţea lumii văzute şi a celei nevăzute, binele şi răul.”
Toate cele întâmplate, văzute şi auzite de cei prezenţi au fost şi vor fi consemnate de elevi şi studenţi în jurnale şcolare, dar şi de noi într-un jurnal de idei, un jurnal spiritual în care iubirea de Hristos şi iubirea aproapelui se reunesc într-o “Ars poetica”.
“În peştera fiinţei” tuturor iubitorilor de înţelepciune stau laolaltă rugăciunea, graţia divină, slova atent şi meşteşugit scrisă şi ticluită.
Preocupările noastre în domeniul ştiinţific, cultural, artistic, expoziţional, caritabil, dar şi în domeniul scrisului (reviste şcolare şi cărţi publicate) au avut, au şi vor avea cu siguranţă “o valoare terapeutică” şi trebuie să fie interesant şi util pentru om, numai în măsura în care se poate salva” , Emil Cioran.
Buchetul bogat şi divers de eseuri şi referate a avut ca reper deschiderea noastră către tot ce presupune dragostea de înţelepciune aşa cum foarte frumos au exprimat prin glasuri de prezentatoare profesioniste îmbrăcate impecabil în nuanţe de negru-verde în acordurile de imnum philosophicum.
Prietenia ce leagă membrii colectivului organizatoric şi al acestei ediţii a Zilei Mondiale a Filosofiei (nr. 15) s-a transformat într-un eveniment aniversar “ în ceas de taină, iar nisipurile mişcătoare ale timpului scurs din 2002” de când UNESCO a promulgat ziua de 20 noiembrie ca “zi planetară a Filosofiei” sunt dinadins menite să pregătească priceperea şi răbdarea omului, să-l pună în centrul Universului, ca de acolo să privească mai bine în jurul său fiindcă privirea se înalţă spre cer, atunci pasul va (re)cunoaşte drumul în aşteptarea scării (din) spre cer.
Tot ce am întreprins şi cu siguranţă vom întreprinde şi de acum înainte stă sub semnul “pietrei filosofale” în care am crezut şi credem în calitate de oameni, de şcoală, de artişti, cu toţii aplecaţi prioritar către promovarea sub toate formele culturii, a oamenilor care o generează ( acesta este unul din obiectivele fundamentale ale asociaţiei Proeducaţia), transformându-ne cu toţii în mici şi mari artişti, iubitori de înţelepciune, fiindcă “ pentru artişti, spiritul este cel care dă naştere viselor”.
Educaţia este cea care oferă uneltele pentru a se opri în brut la început, iar cultura este cea care desăvârşeşte actul artistic prin şlefuirea la cel mai mic detaliu şi până la cel mai intim simţământ al nostru.
Aşa cum spunea Vasile Pârvan “a te naşte nu-i meritul tău, a fi om de cultură, aceasta ţine de tine”, iar criticul literar G. Ibrăileanu trăgea următorul semnal de alarmă care astăzi este mai actual decât oricând: “ a trăi ca intelectual înseamnă a trăi în lumină şi adevăr, ori cultura oferă această şansă tuturor celor care vor să afle şi să înţeleagă frumuseţea vieţii cu ajutorul artei”.
Artă mai mare ca educaţia nu există, iar educaţia se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.
În final, pentru toţi cei prezenţi avem un mesaj regăsit şi în Carta Sapienţiei: Fie ca pe drumul vieţii să nu precupeţiţi niciun efort întru înălţarea Corolei de lumină şi pace în întreaga omenire.

Prof. Pătrăşcan Doina – Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, Piteşti  – iniţiator activitate
Prof. Filip Alina-Diana – Liceul Teoretic Ion Cantacuzino,Piteşti - coordonator activitate
Prof. ec. drd. Pătrăşcan Gabriel – CTF Valea Mare – coordonator activitate
Prof. drd. Mazilu Valentin-Iulian - CN Aurel Vlaicu, Bucureşti – coordonator activitate

(Postat noiembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top