“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte” (Confucius)
Şcoala noastră îşi propune găsirea unor soluţii adecvate pentru elevi, astfel încât, prin pregătirea lor, să-şi descopere propria personalitate şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii.  
Misiunea şcolii noastre este aceea de a asigura, pentru tinerii din zona Piteştiului, a judeţului Argeş şi din judeţele limitrofe din Regiunea Sud Muntenia, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă într-o Europa unită.
În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala noastră doreşte să creeze un mediu şcolar sigur, favorabil fiecarui elev pentru ca acesta să-şi atingă maximum posibil al capacităţii intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă. Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze competent şi activ in comunitate. Şcoala oferă cursuri de zi şi seral, ruta directă şi progresivă.
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, îndeplineşte dublul rol al educaţiei: economic şi social. Ca urmare a acestor roluri asumate, ne propunem să asigurăm pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio-profesională. În aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Liceul Tehnologic „MIHAI VITEAZUL”  este situat în Municipiul Piteşti şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Piteşti şi din judeţul  Argeş. Unitatea noastră a trecut în 2008 în administraţia Consiliului Local.
Domeniile de pregătire sunt:  protecţia mediului, cu calificarea ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnic-mecanică, electromecanică, electronică-automatizări, electric, cu calificările: operator tehnică de calcul, mecatronică, electrotehnică şi instalaţii electrice, automatizări, prin liceu tehnologic, învăţământ cu frecvenţă, zi şi seral. 
Astăzi învăţământul profesional şi tehnic trebuie să contribuie la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă, bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Şcoala noastră încearcă să facă faţă acestor provocări, confruntându-se, ca întreaga societate românescă de altfel, şi cu fenomenul rapid al îmbătrânirii demografice, al fluxurilor migraţiei externe şi, deci, al scăderii numărului de elevi.  
Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând, în paralel cu obţinerea gradelor didactice, şi stagii de formare în specialitate şi metodicã, masterat, doctorat. Aşadar, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Pireşti este permanent preocupat pentru a oferi tinerilor condiţii pentru o educaţie de calitate.

Prof. Pleşa Carmen, membru CEAC
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Piteşti

(Postat decembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top