Motto: “Comunicarea nu este altceva decât o transpunere în exterior a ceea ce este specific activității interioare.”- Emil Verza
Comunicarea sub toate formele ei se învață și se perfecționează permanent prin intermediul educației și al relației interumane.
Fiecare copil are dreptul de a se dezvolta și forma cât mai adecvat pentru a-și forma identitatea socială și culturală. Societatea nu este formată din oameni perfect sănătoși și inteligenți, ci din indivizii, cu „bune şi rele”, de aceea considerăm ca trebuie să învățăm să ne acceptăm, să ne ajutăm unii pe alții, să colaborăm.
În conformitate cu politica de integrare, prin proiectul de voluntariat „Școala ne unește” se urmărește socializarea și integrarea copiilor cu C.E.S. pornind de la activitățile organizate împreună cu copiii de la Centrul Școlar de Educație  Incluzivă „Sfânta Filofteia“.
Proiectul de voluntariat „ȘCOALA NE UNEȘTE“ face parte din categoria activităţilor de perfecţionare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ precum și cunoașterea şi respectarea cadrului legislativ privind drepturile copilului cu CES.
SCOPUL ACTIVITĂȚII: de socializare, integrare, educație pentru drepturile omului și egalitate de șanse; voluntariat
OBIECTIVE:
# cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ privind drepturile copilului cu CES
# cunoaşterea diferitelor modalităţi de abordare a copilului cu CES;
# realizarea unor proiecte comune şcoală - familie-comunitate ;
# asumarea unui rol activ în raport cu nevoile, problemele, prioritățile comunității;
# integrarea școlară și socială;
# dezvoltarea unui simț al înțelegerii față de persoanele cu dizabilități;
# implicarea elevilor în activități și proiecte de voluntariat din proprie inițiativă,inclusiv participarea acestora la activități sportive și evenimente organizate de părțile implicate;
# respectarea trăsăturilor particulare ale partenerilor de comunicare, încurajarea toleranței şi înțelegerii față de aceștia;
# identificarea și respectarea diferitelor talente, aptitudini și abilități individuale;
# îndrumarea elevilor către valori și obiective precise, pe care să le dezvolte pe termen lung și mediu;
# crearea unui climat pozitiv, permisiv, deschis, ca fond al comunicării cu partenerii implicați;
# integrarea școlară și socială.
GRUPURILE ŢINTĂ
Beneficiarii direcți:
    - elevii Centrului Școlar de educație  incluzivă „Sfânta Filofteia“ Ștefănești
    - elevii Liceul Tehnologic  „Mihai Viteazul“ Pitești         
ACTIVITĂȚILE: „Învierea Domnului“ , „De la schiță la piesă“, „Serbarea de sfârșit de an școlar“, „Culorile toamnei“, „Daruri pentru toți copii“, „Un mărțișor pentru cei dragi“, „Nouă ne pasă“, „1 Iunie  ziua copilului“.
Activitățile desfășurate au urmărit:
# stimularea interesului pentru comunicare și prietenie;
# identificarea și respectarea diferitelor talente , aptitudinilor și abilităților individuale;
# integrarea școlară și socială;
# asumarea unui rol activ  raportat la nevoile, problemele și prioritățile comunității.
# prezentarea unui scurt program artistic;
# crearea unui climat pozitiv, permisiv ca fond al comunicării;
# respectarea trăsăturilor particulare ale partenerilor de comunicare, încurajarea înțelegerii și toleranței;
# cunoașterea semnificațiilor sărbătorilor de iarnă;
# valorificarea calităților artistice ale elevilor;
# stimularea interesului pentru comunicare și prietenie;
# acțiuni umanitare cu ajutorul elevilor voluntari , reprezentanți ai bisericii și ai comunității locale;
# întreceri sportive şi jocuri în aer liber;
# dezvoltarea capacităţii de adaptare;
# îndrumarea către obiective și ținte precise pe care să le dezvolte pe termen lung și mediu.
PARTENERI
# LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL“ PITEȘTI  și un grup de elevi voluntari coordonați de: prof. Teianu Ioana, prof. Surcel Mihaela, prof. Preda Geanina, prof. Firuță Gabriel                                                                                       
# CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE  INCLUZIVĂ „SFÂNTA FILOFTEIA“ și elevi coordonați de: prof. Dimcea Aurelia, prof. Oprea Marian, prof. Vâlcu Daniela, prof. Oprescu Mădălina, prof. Fianu Gabriela                                
REZULTATE: 
# grup de inițiativă - acțiune  în domeniul educației pentru voluntariat;
# abilități specifice la nivelul elevilor din grupurile țintă;
# planuri de activități  în domeniul educației pentru voluntariat;
# materiale informative despre proiect și activitățile sale;
# inventar de bune practici identificate prin proiect.
BENEFICIARI:
# membrii grupurilor ţintă;
# partenerii implicați în proiect ;
# elevii și profesorii școlii care vor beneficia de rezultatele proiectului;
# comunitatea locală;
EVALUAREA:
# întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară și finală;
# rapoarte de evaluare intermediară și finală.
IMPACTUL:
# generarea unor schimbări specifice la nivelul grupurilor țintă;
# valorificarea rezultatelor proiectului în cadrul comunității;
# dobândirea de informații și abilități;
# creșterea capacității instituționale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate.
CONTINUITATEA-DURABILITATEA:
# convingerea grupurilor formate în cadrul proiectului să lucreze împreună pentru dezvoltarea școlii;
# fructificarea rezultatelor proiectului pentru a dezvolta alte activităţi similare și pentru a atrage noi parteneri din comunitate.
DISEMINAREA va fi asigurată prin:
# materiale distribuite în şcoală și în comunitate;
# apariții în media locală;
# seminar de diseminare organizat la nivelul școlii.
BUGET:
# donații și sponsorizări
# contribuții proprii din partea echipei de proiect și a profesorilor celor două școli
Observații:
Calendarul activităților  se va reactualiza la începutul fiecărui an școlar; grupul de elevi voluntari se poate reînnoi pe parcursul derulării proiectului.

Profesor Teianu Ioana
Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Pitești
(Postat decembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top