davila 1Programul ”Școala altfel” este dedicat activităților educative extracurriculare și extrașcolare, având ca scop implicarea tuturor elevilor și cadrelor didactice în activități care să pună în valoare talentele și capacitățile copiilor, să stimuleze participarea la acțiuni variate.
Pentru realizarea acestui program, elevii clasei la care sunt profesor diriginte au contribuit cu multe idei, au dat dovadă de creativitate, imaginație și s-au implicat atât în demararea acțiunilor, cât și în buna lor desfășurare.
Una dintre acțiuni este cea desfășurată în cadrul parteneriatului Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești cu societatea Apă Canal 2000 S.A.

Societatea Apă Canal 2000 S.A. participă activ la educarea copiilor în ceea ce privește rolul și importanța apei, folosirea rațională a apei, protejarea mediului înconjurător, respectul pentru natură. Parteneriatul cu această instituție a început în 2011, iar de atunci și până în prezent am desfășurat foarte multe activități: vizite la Stația de Epurare a Apei Prundu și Uzina de Apă Budeasa, concursuri cultural-artistice (desene, machete, fotografii) și concursuri tehnico-științifice (referate și prezentări PPT), analize calitate pentru apă cu ajutorul unor kituri de analiza (temperatură, turbiditate, conținut de oxigen, pH).
În perioada desfășurării programului ”Școala altfel” am efectuat vizite de studiu în cele două puncte de interes, astfel încât elevii să înțeleagă ce înseamnă educația ecologică și protecția mediului, a apei.
La cele trei excursii au participat elevii clasei la care sunt profesor diriginte, dar și elevi de la alte clase. Timp de o oră, cât a durat vizita, personalul societății a explicat copiilor tot procesul tehnologic care are loc atât la Stația de Epurare, cât și la Uzina de Apă. În primele vizite, societatea Apă Canal 2000 S.A a asigurat inclusiv autocarele care transportau elevii la cele două obiective. La ambele locații inginerii șefi preluau grupurile de vizitatori și le prezentau scopul vizitei, programul acesteia.
davila 2Elevii au aflat detalii despre istoria alimentării cu apă a orașului nostru, precum și informații despre procesele de potabilizare și respectiv tratare a apelor uzate menajere. Pe parcursul vizitelor au observat punctul de intrare al apei în stația de epurare, treapta de epurare mecanică, treapta de epurare biologică cuplată cu treapta terțiară, treapta de tratare a nămolului și treapta de dezinfecție cu ultraviolete.
Copiii au fost atenți la explicațiile specialiștilor, au adresat întrebări, dând dovadă de mult interes, știind să răspundă la cerințele formulate de domnii ingineri.
Specialiștii i-au instruit cum să realizeze analiza calitativă a apei. Au prezentat elevilor kit-ul de monitorizare a calității apei și modul în care trebuie să lucreze astfel încât să facă determinări cât mai corecte, obiective, fară să intervină erori de natură umană, prin manevrarea necorespunzătoare a probelor de apă. Toți elevii au fost impresionați de noțiunile învățate.
Aceste activități desfășurate la cele două obiective au avut ca rezultate directe conștientizarea importanței protejării resurelor naturii – apa, folosirea economică a aecesteia, curățirea apelor uzate, monitorizarea calității apei.
După finalizarea acțiunilor, elevii au fost evaluați prin metode alternative de evaluare: referate, prezentări PPT, concurs de afișe, care au avut ca temă educația ecologică și protejarea mediului.
Prin aceste acțiuni, parteneriatul cu societatea Apă Canal 2000 S.A, contribuie la conștientizarea generației tinere în sensul că ”apa nu este o sursă inepuizabilă”, la înțelegerea modului în care trebuie acționat fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor viitoare.
Scopul activității:
# Dobândirea de cunoștințe, deprinderi, motivații, valori;
# Îmbunătățirea calității vieții;
# Asumarea răspunderii pentru menținerea calității mediului.
Obiective educaționale
# Conștientizarea problemelor de mediu;
# Clarificarea sentimentelor  în ceea ce privește mediul;
# Înțelegerea necesității reducerii consumului;
# Realizarea unui impact negativ cât mai mic asupra mediului.

Pahonțu Alina
Școala Gimnazială “Al. Davila” Pitești

(Postat septembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top