01De curând s-a încheiat o etapă importantă în cadrul Proiectului Erasmus+ ”C4C-CLIL for Children”, etapă în care a fost finalizată predarea CLIL, în limba engleză, a lecțiilor de matematică, științe, geografie, la ciclul primar.
În acest proiect sunt implicate zece instituții, din țări precum Polonia, Portugalia, Italia și România. Din aceste zece instituții face parte și Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești. La acest moment, școala noastră este singura din județ care a utilizat metodologia CLIL, în limba engleză, la ciclul primar.

La nivel național această modalitate de predare este întâlnită în puține școli, în special în cele care implementează proiecte cu finanțare europeană, ce au ca scop predarea CLIL.
Putem astfel să afirmăm cu mândrie că predarea CLIL, în limba engleză, ce a avut loc în școala noastră, în perioada aprilie-iunie 2017 a fost un eveniment inedit atât pentru școala noastră, cât și pentru județul nostru. Evenimentul a fost un succes. În urma rapoartelor realizate s-a primit un feedback pozitiv atât din partea elevilor, cât și din partea părinților și a cadrelor didactice. Au fost implicați în acest eveniment 150 de elevi din ciclul primar, care au fost îndrumați de prof. Tudorache Florentina, prof. Olteanu Loredana, prof. Cristescu Dorina, prof. Pop Ana, prof. Coman Anne Marie, prof. Ionescu Alina, prof. Vochin Veronica, prof. Stancu Floarea, prof. Bădulescu Gabriela.
Proiectul “C4C – CLIL for Children” se va încheia în septembrie 2018 și urmărește să dezvolte: utilizarea CLIL (Învățarea integrată a conținutului și a limbii) la ciclul primar, realizarea unor  seturi de materiale CLIL și planuri de lecție pentru predarea științelor, a matematicii și a geografiei în limba engleză,  în școli, la ciclul  primar, realizarea unui ghid cu privire la aceste subiecte, un e-curs (curs online) adresat profesorilor cu privire la modul de utilizare a metodologiei CLIL în școli, la ciclul  primar.
Obiectivele principale ale proiectului vizează: implementarea educației bilingve începând de la nivelul primar şi a metodologiei de predare CLIL (Content and Language Integrated Learning – învățarea integrată a conținutului și limbii), bazată pe predarea limbii engleze prin jocuri noi și inovatoare.
Abordarea CLIL la clasă se bazează pe adăugarea unei a doua limbi în procesul de predare şi realizare a unui proces dual de învățare pe de o parte a limbii respective, iar pe de altă parte a materiei studiate. CLIL are la bază metodologia „imersiunii lingvistice”.
Studii nenumărate au arătat că utilizarea metodologiei CLIL, aduce numeroase avantaje precum: stimularea implicării active în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă, exersarea capacităţii de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulând iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină, asigură o mai bună punere în practică a deprinderilor lingvistice, asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, într-o limbă străină, asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia, descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă.

Prof. Tudorache Florentina
Prof. Stancu Floarea
Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top