36Din necesitatea integrării unei perspective interculturale în educaţia pentru cetăţenie democratică, s-a inițiat în acest an şcolar, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti Proiectul Educaţional Internaţional „Prietenie prin cultură şi civilizaţie”, derulat de instituția noastră de învățământ, în parteneriat cu Şcoala „Milutin I Draginja Todorovic” Kragujevac, Serbia.
În perioada 19-23 octombrie 2016, într-o primă etapă a proiectului, un grup de profesori şi elevi din şcoala noastră au continuat buna tradiţie a activităţilor extraşcolare cu şcoala parteneră cu scopul promovării valorilor culturii şi civilizaţiei europene. Interacţiunea dintre elevii celor două şcoli a fost obiectivul principal, cu accent pe stimularea valorilor democratice, dar şi pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene: demnitatea umană, democraţia, libertatea, egalitatea şi statul de drept.
Partenerii care s-au implicat pentru bunul demers al proiectului, aflat în acest an la a XI-a ediție, sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Casa Corpului Didactic Argeş, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti, Şcoala „Milutin I Draginja Todorovic” Kragujevac (Serbia) şi Asociaţia Părinţilor Elevilor Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti.
37Parteneriatul educațional menţionat are o echipă de proiect, alcătuită din:
# Prof. dr. Marian Haiducu – Director Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti;
# Prof. Dragan Pavlovic – Director Școala „Milutin I Draginja Todorovic” Kragujevac (Serbia);
# Prof. Simona Sandu  -  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Piteşti;
# Prof. Daniela Săveanu - Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti;
# Prof. înv. primar Claudia Tomescu - Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti;
# Prof. înv. primar Luiza Zamfira - Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti;
Din unitatea noastră şcolară elevii care au participat în acest an şcolar sunt: Comănescu Albert Andrei, Pantazi Theodor Dumitru, Cicu Iris Teodora, Deaconu Radu Andrei, Deaconu Miruna Maria, Popa Teodora Maria, Hagima Cătălina Elena, Săveanu Vlad Andrei, Diţă Andrada Nicoleta și Mihăescu Andra.
Proiectul Educaţional Internaţional „Prietenie prin cultură şi civilizaţie” are drept scop dezvoltarea capacităţii copiilor de cunoaştere şi de înţelegere a valorilor democratice, conştientizarea şi respectarea drepturilor omului, dezvoltarea capacităţilor de interacţiune cu lumea înconjurătoare, recunoaşterea şi abordarea constructivă a diversităţii, asumarea de către elevi de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială, stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai bun.
Obiectivele operaţionale ale proiectului sunt: identificarea specificului şi componentele educaţiei pentru cetăţenie democratică (educaţie civică, educaţie interculturală, globală şi educaţia pentru drepturile copilului), identificarea drepturilor copilului şi responsabilităţile sale în viaţa cotidiană, cunoaşterea instituţiilor responsabile cu protecţia drepturilor copilului, înțelegerea şi aplicarea corectă a conceptelor, valorilor şi principiilor democratice, identificarea de soluţii pentru ameliorarea aspectelor negative ale societăţii, dezvoltarea capacităţii de a accepta şi a respecta puncte de vedere diferite, exersarea muncii de echipă, utilizarea tehnicilor de comunicare eficientă şi manifestarea unei atitudini tolerante şi deschise acceptând diversitatea.
Munca în echipă a elevilor români şi sârbi, în cadrul unor ateliere de lucru, a prezentat numeroase avantaje printre care putem enumera climatul afectiv pozitiv dezvoltat încă de la primele momente ale constituirii echipei mixte, schimb de experiență practică și educațională
Copiii au ajuns să se cunoască foarte bine, conlucrând la depăşirea micilor dificultăţi apărute pe parcursul realizării proiectelor personale. În plus, diversitatea şi varietatea soluţiilor oferite a crescut cel puţin aritmetic cu fiecare membru. Spiritul de echipă a fost extrem de motivant, deoarece fiecare proiect realizat de copii a adus cu sine experienţa contactului cu ceilalţi şi bucuria de a beneficia de sprijinul acestora iar rezultatele muncii lor au fost privite cu satisfacţie de toate părţile implicate.
De asemenea, partenerii implicaţi în proiect au promovat şi informat, în condiţii de reciprocitate, tradiţiile culturale specifice fiecărei ţări, ca urmare a unei strânse prietenii de peste un deceniu.
Colaborarea în rândul elevilor români şi sârbi cât şi a cadrelor didactice implicate în proiect s-a dovedit a fi încă o dată, fără teama de a greşi, eficientă şi benefică pentru ambele părţi fiind îndeplinite cu succes condiţiile unei comunicări eficiente ţinându-se seama şi de dimensiunea sa umană specifică vârstei copilăriei. Aceasta s-a manifestat pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din proiect prin dezinvoltură, energie şi entuziasm din partea tuturor.
Odată cu trecerea timpului se poate observa că sustenabilitatea acestui parteneriat educaţional este realizabilă datorită implicării active a partenerilor şi colaboratorilor, existând posibilitatea de dezvoltare în mai multe direcții în viitorii ani şcolari în funcţie de rezultatele obţinute.

Prof. înv. primar Luiza Zamfira
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti
(Postat octombrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top