Şcoala noastră oferă elevilor posibilitatea de a-şi consolida, sistematiza, evalua cunoştinţele dobândite atât în timpul programului de şcoală, cât şi în timpul programului, ”After-school”, implicându-i în diferite activităţi şcolare, printre acestea numărându-se şi concursurile şcolare.
În cadrul programului „After-school” se caută permanent realizarea unui echilibru între activităţile recreative şi cele intelectuale ale elevilor care beneficiază de acest program. Ambientului în care elevii îşi rezolvă temele  i se aduc zilnic îmbunătăţiri: un aranjament divers al mobilierului, organizarea creativă a spaţiilor de lucru, fond muzical. Toate aceste încercări au ca scop realizarea cu mai mare uşurinţă a temelor, rezolvarea lor într-un mod creativ  şi conducerea cu paşi mici, dar siguri, către performanţă.       
Numeroasele activităţi în cadrul unor proiecte, concursuri ce s-au desfăşurat în anii trecuţi, cât şi în acest an, reprezintă un antrenament pentru viitor , o provocare de a demonstra că pot fi printre cei mai buni , dorinţa elevilor de a-şi valorifica potenţialul creator, invitându-i să-şi pună la încercare intuiţia, perspicacitatea, rapiditatea în gândire, spiritul practic, inteligenţa şi atenţia.
Concursurile şi olimpiadele şcolare pot contribui la deşablonizarea practicilor educative, la flexibilizarea şi extensia ocaziilor de învăţare, la asumarea de către tineri a unei formări responsabile, autoconsimţite. Ele nu înlocuiesc practicile evaluative obişnuite, dar le continuă, le nuanţează, le amplifică. Unii elevi  care se manifestă tern în timpul activităţilor didactice curente pot străluci cu ocazia unor consursuri şcolare – artistice, sportive, practice – fructificând aptitudini  individuale liber exprimate. În mare măsură, concursurile şi olimpiadele  dezvoltă  competenţe formate prin educaţia formală .
Aşadar, e bine să dăm credit acestor ocazii de formare suplimentare? Cu siguranţă că da. Cu o condiţie: să se aibă în vedere că sunt proiectate pentru elevi, pentru creşterea lor spirituală, prin crearea unui sentiment de împlinire, edificare şi bucurie a reuşitei.
Rezultatele sunt binemeritate.

Prof. Dana Oprea şi Stănciucu Tudoriţa
Şc. Gimnazială ,, Matei Basarab”, Piteşti
(Postat ianuarie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top