Deoarece  programul After-school de la Şcoala Gimnazială “Matei Basarab” reprezintă un element complementar al programului şcolar, rolul acestuia este de a consolida cunoştinţele dobândite în timpul orelor de curs, prin intermediul activităţilor ce au scopuri atât educative cât şi creative.
Este un fapt cunoscut acela că elevii sunt atraşi de activităţile cu caracter artistic, acelea care le pun la încercare creativitatea şi îndemânarea. La fel de evident este şi faptul că acestea sunt un bun prilej de recreere şi amuzament, de interacţiune şi socializare pentru copii, activităţile desfăşurându-se de fiecare dată pe echipe.
Cum rămâne cu componenta educativă?
Întrucât timpul limitat al programului şcolar obişnuit nu permite întotdeauna epuizarea sferei activităţilor  practice, rămâne cadrul larg al timpului liber.
Principalul obiectiv al activităţilor practice din cadrul programului after-school este acela de a antrena elevii în activităţi cât mai diversificate şi bogate în conţinut, de a le cultiva acestora interesul şi gustul pentru latura artistică, valorificându-le astfel talentele native şi aptitudinile personale.
Deci iată cum o activitate desfăşurată în joacă, aparent realizată pentru amuzamentul copiilor, poate fi trecută foarte uşor la rangul de artă.
Şi pentru a fi şi mai convingătoare, ne-am propus să trecem de la general  la concret, povestindu-vă cum o activitate precum  ţesutul, în mânuţele pricepute ale copiilor, se poate transforma dintr-o simplă joacă într-o adevărată operă de artă!
Dar aceste lucruri  le veţi afla într-un articol viitor, din următorul număr al ziarului.

Andreea Predescu, Ana Boșoagă
Şcoala Gimnazială “Matei Basarab”
(Postat noiembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top