231 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un singur stat naţional. Cu toate acestea, primul pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie-4 decembrie 1918, când Sfatul Ţării din Basarabia a proclamat Republica Democratică Moldovenească.

Apoi, la 24 ianuarie se adoptă declaraţia de Independenţă. Adunarea Naţională de la Alba Iulie a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România.
La 1 decembrie 1918, politicianul  Vasile Goldiş  a citit rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții  lor  îndreptățiți  la Alba  Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.  Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege, la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedința din 29 decembrie 1919.
Pentru a sărbători  ziua de 1 Decembrie, elevii claselor a II-a ,,E” și ,,G”, de la Școala Gimnazială ,,Matei Basarab”, din Pitești, îndrumați de către d-le prof. Stănciucu Tudorița și Ilie Liliana Luminița, au susținut un moment artistic dedicat acestei zile și au desfășurat diverse activități dedicate Centenarului.

Dir. Prof. Dr. Elena Odă
Prof. Stănciucu Tudorița
Prof. Ilie Liliana Luminița
Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Pitești
 (Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top