matei basarabLa nivelul Școlii Gimnaziale “Matei Basarab” din Pitești sunt organizate în fiecare an activități extrașcolare ce au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și mai bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Astfel, la nivelul școlii atât diriginții claselor primare, cât și cei ai claselor gimnaziale implică elevii în activități organizate în incinta scolii sau în alte medii benefice desfășurării acestor activități extrașcolare.
Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în principal creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai comunității locale. Un element semnificativ, este acela că prin punerea în practica a proiectului managerial al școlii pe anul școlar 2017-2018, s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare.
La începutul anului școlar au fost fixate principalele obiective ale activității educative extrașcolare și extracurriculare. Este important faptul că pe parcursul întregului an școlar s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora.
Se remarcă faptul că pe parcursul întregului an școlar, temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală au fost conform noilor programe. Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme.
S-a avut în vedere ca activitatea curriculară de la clasă să nu fie perturbată de activitățile extracuriculare și extrașcolare, încercând în acest fel ca raportul dintre aceste activități educative să fie în favoarea activităților de la clasă.
În cadrul fiecărui demers au fost proiectate activități pentru realizarea obiectivelor.
Școala Gimnazială “Matei Basarab” din Pitești este într-o permanentă legătură cu elevii, părinții și instituțiile comunității locale în vederea organizării unor activități care să răspundă cerințelor și nevoilor elevilor.

Dir. adj. Camelia-Maria Dobre
Prof. Mădălina Burcea
Școala Gimnazială “Matei Basarab” Pitești
(Postat septembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top