Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituţional nu se poate sustrage acestui rol.
Şcoala nemaifiind considerată „nici o fortăreaţă şi nici un sanctuar”, ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută şi ca spaţiu de manifestare a violenţei. Violenţa în scoli nu este un fenomen social cu totul nou. În scoli a existat din totdeauna violenţă. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mass-media.
Iată motivul pentru care am considerat necesar ca instituţia  noastră şcolară să se implice în realizarea de proiecte pentru gestionarea unor situaţii conflictuale concrete. Proiectul educaţional „Medierea conflictelor dintre elevi de către elevi” îşi propune promovarea medierii, formarea mediatorilor elevi, rezolvarea conflictelor ce apar în şcoală prin mediere, formarea deprinderilor de viaţă precum comunicarea, îmbunătăţirea atmosferei din şcoală şi a procesului educativ, diminuarea fenomenului violenţei în mediul şcolar. Proiectul se derulează la Liceul Tehnologic „Astra” pe parcursul anului şcolar 2014-2015 sub coordonarea doamnei  director Ionică Maria, doamnei director adj. Ciobanu Elena şi a doamnei profesor-psiholog Dovlecel Andreea.
Medierea este o procedură alternativă şi voluntară de soluţionare a conflictelor, este o procedura confidenţială, prin care o terţă persoană, neutră, imparţială şi fără putere de decizie, numită mediator, ajută părţile să ajungă împreună la o înţelegere mutual acceptată, în vederea încheierii conflictului.
Medierea este un proces de comunicare şi negociere a unor persoane aflate în conflict care decurge sub coordonarea şi cu ajutorul unei alte persoane numită mediator care a fost instruită să ajute părţile la soluţionarea conflictului lor.
Beneficiile soluţionării conflictelor dintre elevi şi de către elevi sunt numeroase: copiii devin mai responsabili şi independenţi, formându-şi capacităţi ce le sunt de folos atât în şcoală, cât şi în afara ei, iar profesorii au mai mult timp pentru predare. În şcoală se stabileşte o atmosferă mai cooperantă, deoarece, atunci când este folosită adecvat abilitatea de soluţionare a conflictelor, este pusă baza unor relaţii mai eficiente.

Prof. psih. Dovlecel Andreea
Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti
(Postat decembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top