20În multitudinea manifestărilor dedicate formării României Mari, s-au încadrat și activitățile desfășurate în ziua de 29.11.2018, la Liceul Tehnologic ”Astra”, din Pitești.
Au răspuns invitației de participare, doamna inspector școlar Elena Ștefănică, domnul inspector școlar Dragoș Vrânceanu, domnișoara inspector școlar Daiana Toboiu și președintele Societății ”Cultul Eroilor”, filiala Argeș, domnul Ștefan Alexandrescu.

S-a încercat, cu ajutorul fotografiilor, muzicii și dansului, reconstituirea acelor momente dominate de un real patriotism, care au premers anului 1918, realizarea Unirii din 1918, precum și momente din evoluția ulterioară României.
Momentele au fost susținute de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a XI-A și a XII-a B.
Au fost intercalate în derularea evenimentelor și contribuții ale argeșenilor și muscelenilor, începând cu Ion I.C. Brătianu, prim-ministrul de atunci, Ion Mihalache, prim-ministrul de mai târziu, până la soldații din prima linie.
De asemenea, au fost interpretate de elevi, îmbrăcați în costume naționale, melodii patriotice din vremea respectivă. Elevii au prezentat și exemple ale contribuției românilor la patrimonial culturii universale, după întregirea țării din 1918.
Festivitățile s-au încheiat cu o horă tradițional  românească, în care au intrat, atât invitații, cât și elevi și profesori.

Organizatori:
Prof. Manuela Pănescu, consilier educativ
Prof. Cristian Ștefan, profesor de istorie    
(Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top