17,,Unirea este îndeplinită!
Naţionalitatea română este întemeiată!
Alesul Vostru vă dă astăzi o singură Românie.
Vă iubiţi Patria, veţi ştii dar a o întări.
Să trăiască România !”
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, în 11 decembrie 1861
Momentul istoric ,,24 Ianuarie 1859” a fost marcat la Liceul Tehnologic Astra prin activitatea coordonată de dl profesor Ștefan Cristian. Elevii selectați din clasele a IX-a A, B, a X-a A, B, a XI-a A, a XII-a A și B și cadrele didactice (dir., prof. ing. Maria Ionică, dir. adj., prof. Elena Ciobanu, prof . Ana Demeter, Viviana Grigore, Gabriela Ceteraş, Emilia Badea) au asistat la o lecție de istorie despre sentimentul de demnitate națională, despre  începutul epocii moderne a societății noastre, despre marele Cuza, despre identitatea de roman și despre evoluția ideii de unire în spațiul românesc!
Subiectul detronării lui Alexandru Ioan Cuza a rămas unul fierbinte până în secolul al XX-lea – în mare parte și datorită faptului că trădătorul D.A. Sturdza era încă activ în viața politică a României. Astfel, în anul 1903 ziarul bucureștean „Țara” publica un articol sub titlul „Trădarea lui Sturdza față de Cuza”, din care redăm principalele pasaje: „Împăratul Napoleon al III–lea avea o simpatie deosebită pentru Cuza, de când cu lagărul de la Furceni (Prahova) și, gândindu-se cum ar putea să-l mărească în fața românilor, îi trimite o scrisoare printr-un curier special, în care îi scrie: <<Strânge oricâtă armată ai și concentreaz-o în câteva puncte pe malul Dunării, apoi proclamă independența țării, căci eu voi sili pe Turcia să primească pe aceasta ca fapt împlinit>>. Bucuros de o asemenea veste, Domnitorul a avut funesta ideea de a o comunica și secretarului său particular de atunci, nimeni altul decât Dimitrie A. Sturdza. Acesta, în înțelegere cu Ion Ghica, fostul Bey de Samos, s-a grăbit să înștiințeze consulii englez, austriac și prusian de uluitoarea tentativă napoleoniană. Pe dată, a fost alarmată presa occidentală, spre penibila impresie a împăratului Franței. Drept urmare, telegrama laconică a lui Napoleon al III-lea către Cuza vodă: <<O țară care are asemenea trădători nu merită independența>>”.
Filmul prezentat a întregit portretul moral al lui Alexandru Ioan Cuza, dl profesor punctând principalele eforturi și reforme ale domnitorului, continuate până astăzi. Modernizat recent, cabinetul de Istorie a devenit neîncăpător, când, cadre didactice și elevi, deopotrivă, s-au prins în hora Unirii (ale cărei versuri au fost scrise în 1856, de Vasile Alecsandri și publicate în revista ,,Steaua Dunării”,  pe muzica lui Alexandru Flechtenmacher)!

Consilier educativ,
Prof. Ana-Maria DEMETER
(Postat ianuarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top