40În contextul în care învățământul profesional a căpătat noi valențe în ultimii ani, în sensul în care nevoia pe piața muncii de personal calificat în anumite meserii este din ce în ce mai stringentă, Liceul Tehnologic “Astra” din Pitești a devenit una dintre cele mai ”vânate” unități de învățământ post gimnazial din țară. Elevi din Maramureș sau Moldova vin la Pitești pentru a urma cursurile Liceului “Astra”, printre puținele unități de învățământ din România care organizează examen de admitere!
Paleta largă de specializări din învățământul profesional și adaptarea ei continuă la cerințele angajatorilor, precum și parteneriatele încheiate de conducerea unității cu firme de marcă, precum PETROM, CEZ sau Lisa Draxlmaier, oferă elevilor oportunități de nebănuit. În afara burselor de studiu primite  din partea partenerilor economici, fără constrângerea unui contract pentru perioada ulterioară absolvirii, dar și suportul material acordat școlii pentru dotări și asigurarea practicii elevilor în condiții optime cu un mentor de practică, fac din Liceul Tehnologic “Astra” o școală de elită în Argeș, o unitate de învățământ din ce în ce mai căutată la nivel național!
”În primul rând, trebuie să menționez că, pentru anul școlar 2016-2017, avem o ofertă pe învățământ profesional diversificată, lărgită față de anii trecuți, cu specializări pe domeniul electric (electrician exploatare joasă tensiune), calificări cerute de partenerii economici. La momentul de față avem trei importanți parteneri: OMV PETROM, Lisa Draxlmaier și, de anul acesta și CEZ România. Este important de spus că pentru acest parteneriat cu CEZ am fost selectați alături de Colegiul Energetic Craiova dintre toate liceele din România! Iată ce beneficii au elevii noștri în urma parteneriatelor cu acești agenți economici. OMV PETROM oferă elevilor cu specializări în domeniu (două grupe de clasa a IX-a și două grupe de clasa a X-a, adică 56 de elevi), în afară de bursa de la stat, în cuantum de 200 de lei, câte 500 de lei de elev, pe lună! Obligația din partea elevilor este de a avea prezență la cursuri de peste 95% și media generală 6. Dacă ajung la media 7, bursa oferită de PETROM se mărește cu încă 200 de lei din al doilea semestru! Astfel, un elev cu media peste 7, cu tot cu bursa de la stat, ia 900 de lei lunar, ceea ce nu e deloc de neglijat. Bineînțeles, li se oferă elevilor din partea PETROM echipament de protecția muncii gratuit, mentor de practică, întâlniri cu experți în comunicare, intervenții pe formare de specialitate pe teme de tehnică nouă. OMV PETROM ne-au dotat un atelier mecanic, valoarea investiției fiind de 30.000 de euro, implicându-se financiar în modernizarea internatului și a sălilor de clasă.
Cel de-al doilea partener vechi este Lisa Draxlmaier Pitești. Această firmă oferă elevilor de la clasele electronic și automatizări (două grupe a câte 14 elevi, clasele a IX-a și a X-a) burse de 180 de lei pe lună (în plus față de bursa de la stat), o masă caldă în fiecare zi pe perioada practicii, mentor de practică în cadrul unui atelier amenajat special.
De anul acesta, lista partenerilor s-a mărit prin CEZ România, și astfel ne-am lărgit și paleta de specializări. La fel, CEZ va oferi burse copiilor, au promis că ne vor dota un atelier și se vor implica cu mentori în pregătirea elevilor.
Datorită cererii din ce în ce mai mari din partea elevilor, ne lăudăm anul acesta cu 145 elevi în învățământul profesional de trei ani, cerând suplimentarea locurilor și funcționând așadar la capacitate maximă. Trebuie spus că noi dăm admitere la intrarea în liceu, locurile fiind ocupate 100% din vară. Toți cei 145 de elevi sunt implicați în proiecte și susținuți de unul dintre partenerii noștri economici. Foarte mulți sunt, de asemenea, implicați în acțiuni extrașcolare de voluntariat, noi încurajând pe cât posibil astfel de comportamente. Din cei 145 de elevi, peste 60% sunt din alte zone ale țării, de la Maramureș până la Moldova. Cred cu tărie că învățământul profesional reprezintă viitorul. Toți agenții economici parteneri au nevoie de forță de muncă tânără, flexibilă, de oameni cu o pregătire superioară și competențe în cel puțin o limbă străină. Exact acest tip de educație le-o oferim tinerilor, care, în mod cert, după absolvirea cursurilor liceului nostru au șanse reale de a obține un job foarte  bine plătit.
Nu stăm cu mâinile în sân și continuăm implicarea în dezvoltarea performanțelor didactice, în sensul că ne pregătim să accesăm fonduri europene. Avem deja experiența proiectelor pe POSDRU, prin care am reușit să ne dotăm atelierele cu videoproiectoare și computer. Suntem în achiziții pentru o tablă interactivă și, așa cum spuneam, așteptăm apelurile la noi proiecte. Intenționăm să aplicăm pentru dezvoltarea de competențe ale tinerilor absolvenți, astfel încât integrarea rapidă pe piața muncii să fie ușoară și pe formare adulți, în cadrul strategiei “Învățarea pe tot parcursul vieții”.
Cu tot sufletul le spun tinerilor și părinților, Liceul Astra nu mai este ceea ce a fost, dimpotrivă, este o școală de viitor, prin absolvirea căreia tinerii au oportunități concrete, beneficiază de o pregătire superioară în cadrul căreia dobândesc competențe excelente”, a declarat directorul Liceului Tehnologic Astra, profesor inginer Maria Ionică.
OFERTA  ŞCOLARĂ    A  LICEULUI  TEHNOLOGIC    „ASTRA” PITEŞTI                 
                               -anul şcolar 2016-2017-
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - Liceu
       -1 clasă a IX-a, Domeniul Electronică şi automatizări
       -1 clasă  a IX-a, Domeniul  Electric
       -1 clasa a IX-a, Domeniul  Mecanică
       -2 clase a IX-a, Domeniul Resurse naturale și protecţia mediului
      -1 clasă  a IX-a  seral, Domeniul Mecanică
      - 1 clasa a XI-a seral, Domeniul  Mecanică - Mecanic pentru întreținere și reparații

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
      ½  clasă - Operator sonde
      ½ clasă - Operator la extracţia transportul, tratarea şi distribuţia gazelor
     ½  clasă - Calificarea - Electronist mașini și aparate
     ½ clasa - Calificarea - Electrician echipamente joasă tensiune
Clasa susţinută prin proiectul   OMV PETROM SA ,,Şcoala petroliştilor”cuprinde două calificări: Operator sonde şi Operator la extracţia, transportul și tratarea și distribuţia gazelor.
Grupa de Electrician echipamente joasă tensiune este solicitată de CEZ Romania, SC GENERAL PREST SA şi Asociația Oamenilor de Afaceri din  Judeţul Argeş.
(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top