20Proiectul „Școala Petroliștilor” este derulat de OMV Petrom în parteneriat cu trei licee - Liceul Tehnologic Astra Pitești, județul Argeș, Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” Moinești,  județul Bacău și Liceul Tehnologic ” Voievodul Mircea” Târgoviște, județul Dâmbovița, pentru clasele ce pregătesc calificările de Operator sonde și Operator extracție țiței și gaze.
În cadrul acestui proiect  OMV Petrom acorda o bursă lunară pe perioada anului școlar în valoare de 500 lei pentru toți elevii care au media de admitere începând cu nota 5 și sunt repartizați la aceste clase.
După primul semestru cei care au media generală de minium 6.00 își păstrează bursa lunară de 500 lei, iar pentru elevii care au după primul semestru media generală de minim 7.00 vor primi o bursă suplimentară de performanţă de 200 lei.
Pentru menținerea bursei OMV Petrom sunt importante următoarele condiții:
a) prezența la cursuri  - această condiție înseamnă prezența în proporție de 95% la cursuri în unitatea școlară și prezența la sesiunile de practică de la sediul indicat de compania parteneră.
b) să nu aibă sancțiuni disciplinare
c) după primul semestru cei care au media generală de minium 6  îşi păstrează bursa lunară de 500 lei.
d) pentru elevii care au după primul semestru media generală de minim 7 vor primi o bursă suplimentară de performanţă  de 200 lei.
Criteriile de evaluare a acordării bursei sunt evaluate semestrial de către companie, iar pentru anul 2 şi 3 vor putea suferi modificări.
Care sunt avantajele  celor care urmează  acestor cursuri?
# dobândesc o calificare profesională, recunoscută la nivel european, dar și certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, care le permite să continue studiile în învăţământul liceal;
# vor beneficia prin intermediul programului naţional de susţinere a învăţământului profesional de o bursă profesională lunară de 200 lei la care se adaugă și bursa de performanţă de maximum 700 lei oferită de OMV Petrom;
# beneficiază de pregătire profesională în domeniu în cadrul companiei OMV Petrom  alături de specialiști din domeniu;
# beneficiază de sesiuni de instruire suplimentare în domenii conexe (siguranţa muncii, mediu, comunicare etc);
# beneficiază de auxiliare  curriculare de specialitate;
# beneficiază de echipament de protecţia muncii, gratuit, oferit de S.C. OMV Petrom  S.A
La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a claselor, vor avea posibilitatea de a-și continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, unde există locuri disponibile în clase de liceu, cursuri  de zi sau seral, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.
Care sunt avantajele pentru şcoală?
S.C. OMV Petrom  S.A, a  oferit sponsorizări în  bani,  pentru   modernizarea condiţiilor de cazare din  căminul internat, dotarea unui laborator de informatică,  un atelier modern de lăcătuşerie, softuri educaţionale şi a donat scule si dispozitive din domeniul de activitate, pentru dotarea unui  laborator de specialitate.
Care sunt avantajele pentru colectivul de cadre didactice  de  specialitate?
Cadrele didactice au participat la pregătiri de specialitate, alături de  specialiştii din domeniul de activitate al partenerului economic, au efectuat vizite de studiu în echipe şcoală-partener economic, în sectoarele de activitate, pentru  familiarizarea cu noile tehnologii.  
Lucrează în echipe mixte şi elaborează auxiliare de specialitate pentru  elevii înscrişi în proiectul ,,Şcoala petroliştilor”.

Prof. ing. Maria Ionică
Director, Liceul Tehnologic ,,Astra” Piteşti
(Postat aprilie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top