Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie.
Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din şcoală. Tot modul de învăţare este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, comunicare şi nicidecum de marginalizare a unor elevi. Deschiderea spaţiului școlii către comunitate şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie.
Pornind de la aceste premise, am iniţiat un proiect de parteneriat educaţional între elevii Şcolii Primare Ungureni-Albeştii de Argeş şi elevii Şcolii Oeşti Pământeni-Corbeni, cei din urmă rromi-rudari.
PERIOADA PROPUSĂ: Semestrul al II-lea/An şcolar 2014-2015

ARGUMENT:
Fiecare copil este unic şi îşi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în general şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de importante.
Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul necesar integrării sociale a copiilor rromi este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. Ne-am oprit asupra integrării sociale şi societale, cunoscut fiind faptul că aceste integrări se ating destul de greu.
Convingerea noastră este că aceşti copii au dreptul firesc de a aparţine societăţii şi de a se integra cât mai bine acesteia, mai cu seamă după terminarea şcolii. Comunitatea, la rândul ei, are obligaţia de a-i accepta diminuând riscurile marginalizării acestora până la eliminarea atitudinii de respingere, în sensul acceptării şi sprijinirii lor.
Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de sentimente sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. Ea trebuie simţită ca un act responsabil - asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii – ca un proces de normalizare a vieţii de zi cu zi.
SCOP:  sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor rromi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora, conturându-se într-o manieră imperativă integrarea socială şi societală

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Generale (pe termen lung):
# să conştientizeze valorile vârstei de aur – copilăria – şi ale prieteniei în relaţiile cu cei din jur;
# să se afirme cu încredere şi optimism în forţele proprii prin iniţiativă şi spirit de răspundere;
# să cultive capacităţile şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie prin intermediul jocului combinat cu activităţi responsabile;
# să stimuleze responsabilitatea în diverse situaţii de viaţă prin atitudini ludice;
# să contracareze efectele nocive la nivel intrapersonal datorate tracului şi inhibiţiei;
# să sensibilizeze prin implicare proprie şi responsabilă în acte sociale;
# să dezvolte relaţii variate, diversificate la nivelul grupului;
# să manifeste sensibilitate şi spirit deschis spre valori estetice şi artistice;
# să respecte drepturile fundamentale ale omului;
# să elaboreze, să utilizeze evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvare de probleme.
Specifice (pe termen scurt):
# să utilizeze la momentul oportun şi în contextul adecvat reguli adecvate din codul bunelor maniere şi norme uzuale de comportament;
# să realizeze activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune cu alţi copii de aceeaşi vârstă, din şcolile normale, înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor rromi în comunitate;
# să iniţieze spirit de cooperare în activităţile sociale şi de colaborare în activităţi la nivelul grupului/colectivului;
# să exerseze deprinderile de a se orienta şi deplasa corect în mediul ambiant (unitate şcolară, stradă, deplasarea în diferite zone ale localităţii, deplasarea în alte localităţi);
# să realizeze activităţi de menţinere şi curăţire a mediului ambient, de ordine şi curăţenie la locul personal de existenţă (camera personală, casa, sala de clasă, grădina şcolii);
# să exerseze abilităţi de îngrijire, manifestarea atenţiei şi afectivităţii faţă de plante, animale, natură;
# să promoveze spirit caritabil în activităţi altruiste pentru alte categorii sociale aflate în decline: bătrânii, bolnavii şi invalizii.

FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
# dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalităţii copilului;
# formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
# valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;
# schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul, locul şi rolul copilului rrom;
# formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a primi sprijin;
# optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin întâlnirea cu celălalt;
# cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine;
# formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;
# valorizarea copiilor rromi pentru a le induce sentimentul de utilitate;
implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie interculturală în şcoli.

ACTIVITĂŢI CONCRETE:
1. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune, cu alţi copii de aceeaşi vârstă.
2. Organizarea de serbări tematice şi concursuri pe domenii.
3. Confecţionarea de jucării din materiale naturale şi sintetice şi realizarea unei expoziţii.
4. Cunoaşterea mediului ambiant prin drumeţii şi excursii.
5. Iniţierea unor jocuri de rol pentru conturarea anumitor statuturi sociale.
6. Confecţionarea unor marionete reprezentând personaje din poveşti cunoscute şi punerea acestora în mici scenete.
7. Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile desfăşurate.
8. Monitorizarea atitudinii comunităţii prin realizarea unor fotografii .
RESURSE:
# Umane: elevii Şcolii  Primare Ungureni/ Albeştii de Argeş; elevii Şcolii Primare Oeşti Pământeni/ Corbeni; cadre didactice, părinţi, autorităţi
# Materiale: panouri, pliante, aparate de fotografiat, CD, calculator, ecusoane, felicitări, invitaţii.
# Financiare – susţinute de cadrele didactice şi elevi, eventuali sponsori
 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
# Să facem cunoştinţă – prezentarea cărţii de vizită (desenarea unei flori ale cărei petale să conţină numele, şcoala, anotimpul preferat, culoarea preferată, melodia şi/sau cartea preferată); Februarie 2015
# ,,Primăvara prieteniei” –activitate comună de prezentare a datelor, părerilor, convingerilor despre prietenie, expunerea desenelor pe tema prieteniei ( realizate înainte de activitate)  şi interpretarea mesajelor transmise prin ele. Martie 2015
# ,,Credinţă şi tradiţie de Sfintele Paşti”- prezentarea unor imagini şi informaţii extrase de pe  internet despre cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii; realizarea unor lucrări plastice pe tema Sfintelor Paşti cu materiale pregătite ca surpriză; Aprilie-2015
# ,,Ne jucăm, dar muncim” - activitate cu dublu scop: recreativ – prin desfăşurare de jocuri în aer liber şi de educaţie ecologică – prin observarea şi sancţionarea efectelor dăunătoare ale acţiunilor oamenilor asupra mediului natural; Mai - 2015
# ,,Am devenit şi vom rămâne prieteni ”- evaluarea proiectului: realizări şi scopuri îndeplinite, impresii adunate în timpul activităţilor, planuri de continuare în viitor a relaţiilor de prietenie stabilite între cele două grupuri de elevi. - Iunie 2015 - carnaval
 
Prof. înv. prim. Florina Costinescu
Şcoala Gimnazială Albeştii de Argeş - Structura Ungureni
(Postat februarie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top