# ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Beneficiarul Școala Gimnazială Nr. 1 Micești, comuna Micești, județul Argeș, anunță demararea proiectului cu titlul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) în cadrul Planului Național De Reziliență al României (PNRR).

Prin acest program se urmărește combaterea părăsirii timpurii a școlii, precum și a abandonului școlar, asociate cu absenteism, scăderea  performanței  școlare sau un comportament școlar nepotrivit. Aceste fenomene sunt corelate în general cu situații de vulnerabilitate sau risc la care sunt  expuși elevii (de exemplu situație materială  precară, violență domestică, nevoi educaționale speciale, mame adolescente, familii cu un nivel  de educație  scăzut,  părinți plecați  la muncă  în străinătate etc).
PNRAS urmărește următoarele  obiective generale:
a) diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la program în perioada 2022-2025, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
b) îmbunătățirea rezultatelor obținute de  elevi în cadrul evaluărilor naționale  și creșterea procentului de elevi care finalizează  învățământul gimnazial.
c) creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a-VIII-a și  a  ratei  de tranziție de la învățământul secundar inferior  la învățământul secundar inferior.
Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1518.
Valoarea totala nerambursabilă a proiectului pentru școala noastră este de 198.646 mii euro.

(Postat 11.01.2023)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top