17Proiectul „Go for IT(C)!”, pentru care Școala Gimnaziala Nr. 1 Poienarii de Muscel a obținut finanțarea prin programul Erasmus +, s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2016- 31 august 2017 și a avut ca scop creșterea calității actului educativ la nivelul unității.

Pentru îndeplinirea acestui scop au fost trimise la un curs de perfecționare în Spania cinci cadre didactice: 3 profesori pentru învățământ primar și doi profesori din cadrul ciclului gimnazial.
Cursul organizat de Cervantes Training S.L s-a desfășurat în localitatea Alcala de Henares, Spania în perioada 4-10 martie 2017 și a cuprins o tematică variată de subiecte sub denumirea generală de ”Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning”.  Profesorii participanți au dobândit noi abilități și au învățat noi metode de predare bazate pe colaborare, predarea pe baza de proiecte, au descoperit instrumentele de lucru Web 2.0 , au fost inițiați în tehnica Webquest , au făcut cunoștință cu platforma eTwinning,  au redactat schițe de proiecte și au făcut schimb de opinii cu participanți din alte 7 state europene. În urma participării au organizat 5 lecții demonstrative bazate pe utilizarea noilor metode dobândite și care au fost popularizate pe Facebook și Youtube.
Proiectul a fost diseminat atât la nivel de unitate, cât și în alte trei unități școlare din regiune, dar și în ședințele cercurilor pedagogice sau la întrunirile din domeniul proiectelor europene organizate de ISJ Argeș. A fost redactat un ghid metodologic privind tehnica webquest, care a fost pus la dispoziție gratuit celor interesați prin publicare în biblioteca virtuală a Editurii “Sfântul Ierarh Nicolae”. Au fost atinse sau chiar depășite obiectivele inițiale propuse. Astfel, numărul profesorilor care utilizează în mod frecvent mijloacele și tehnologiile moderne a crescut la 11, iar analiza rezultatelor testelor efectuate după lecțiile demonstrative a indicat o creștere a mediei generale cu 0,73 puncte (10% ). Pe durata perioadei de desfășurare a proiectului nu s-au înregistrat scăderi ale numărului de elevi înscriși, numărul acestora ramând la 258 în perioada menționată. Creșterea calității actului educațional este demonstrată și de creșterea procentului de promovabilitate la Evaluarea Națională 2017, cu 6% la limba și literatura română și 12 % la matematică.
Derularea proiectului a avut efecte directe și asupra nivelului dotărilor materiale ale unității. Pentru buna desfășurare a proiectului, echipa managerială a unității a extins rețeaua de wi-fi la nivelul Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel și în structura Școala Primară Jugur și a procurat 15 calculatoare pentru dotarea laboratorului de informatică. În oferta educațională a unității a fost inclus pentru anul școlar 2017-2018 și opționalul „Istoria din calculator”, bazat pe utilizarea TIC în predarea istoriei. Au fost realizate baze cu datele de contact ale participanților la cursul de formare și al școlilor din care proveneau aceștia, pentru demararea unor proiecte de colaborare internațională.

Coordonator proiect,
Prof. înv. primar Nitiș Roxana Paula
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top