24În perioada 4 - 10 martie a acestui an, cinci cadre didactice titulare ale Școlii Gimnaziale Nr.1 Poienarii de Muscel au participat la un curs de formare profesională, din cadrul proiectului GO FOR IT(C)!, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Activitățile educaționale “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” au avut loc în Alcala de Henares, Spania și au fost oferite de furnizorul de formare profesională CERVANTES TRAINING S.L.
La această reuniune au luat parte 29 de participanți din țări diferite,  precum România, Grecia, Polonia, Irlanda, Lituania, Islanda și Letonia. Locația a fost sala de conferințe a hotelului El Bedel, aflat în Plaza de Cervantes din Alcala de Henares, localitate aflată la 30 km de Madrid, în stil “old town”.
Obiectivul general al acestei vizite a fost dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor, prin utilizarea tehnicilor de lucru, în domeniul ITC și învățarea bazată pe colaborare. Activitățile propuse s-au desfășurat sub formă de dezbateri, mese rotunde, activități demonstrative, workshop-uri, în cadrul cărora, participanții și-au exersat competențele de comunicare în limba engleză, au cunoscut strategii de predare-învățare folosite în alte școli din Europa și au creat oportunități în încheierea unor eventuale parteneriate educaționale europene.
De asemenea, această activitate a contribuit la îmbunătățirea orizontului  cultural al participanților, care au putut vizita Casa natală a scriitorului Miguel de Cervantes, Universitatea din Alcala- una dintre primele universități moderne din Europa, Catedrala unde a fost botezat Miguel de Cervantes - centre de interes ce fac parte din patrimoniul UNESCO, precum si Muzeul de Artă - Prado din Madrid sau celebrul Palat Regal-Escorial din capitala Spaniei.
La nivelul instituției noastre, prin parcurgerea acestui curs, se dorește creșterea calității actului didactic, stoparea migrării elevilor către școli din mediul urban, formarea profesorilor la nivel european,  dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul politicii școlii prin întărirea colaborării cu instituții similare din Europa.
La nivelul cadrelor didactice, proiectul va contribui la dezvoltarea competențelor lingvistice, profesionale, culturale, precum și la modernizarea strategiilor educaționale, utilizând tehnici moderne TIC și transmiţând cunoștințele dobândite celorlalți colegi din unitatea școlară.
Vizita de studiu a avut ca scop valorificarea impactului proiectelor de educație școlară,  finanțate din fonduri europene, în sensul formării de către școală, a unor tineri multilateral dezvoltați, capabili de integrare pe piața muncii naționale și europene.

Responsabil proiect,
Prof. Nițiș Roxana
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top