06În anul școlar anterior, Școala Poienarii de Muscel a câștigat pentru prima dată finanțarea unui proiect, în cadrul programului ERASMUS PLUS, din categoria Educație școlară. Este vorba despre proiectul GO FOR IT(C)!, care a demarat la 1 septembrie 2016, cu durata de un an de zile. Acesta prevede trimiterea a cinci  cadre didactice la un curs de formare în Spania (localitatea Alcala de Henares), desfășurat în luna martie 2017, cu tema  ”Aptitudini inovatoare in ICT, învățarea și predarea pe bază de colaborare și proiecte”, cu durata de 7 zile. La aceasta mobilitate vor participa profesori de învățământ primar și gimnazial, care au competente digitale si lingvistice. Cadrele selectate vor fi cadre didactice responsabile, implicate, cu o pregătire diversă, astfel încât să transmită cu succes informațiile și către ceilalți membri ai instituției și în afara acesteia, pentru a asigura impactul așteptat. Tematica cursului de formare a fost aleasă în strânsă concordanță cu nevoile identificate la nivelul unității:  creșterea randamentului școlar al elevilor, migrația acestora către școlile din mediul urban, dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor. Astfel, dobândirea de noi competențe digitale de către profesori va conduce la implementarea unor metode  de predare moderne care vor contribui la creșterea calității actului de predare-învățare, dar și la sporirea interesului elevilor față de orele de curs, fiind bine cunoscută atracția acestora către mijloacele și tehnologiile moderne de comunicare. Învățarea bazată pe colaborare și proiecte va dezvolta spiritul de echipă în școala noastră, atât în rândul cadrelor didactice, cât și în rândul elevilor.
Pregătirea profesională continuă constituie o obligație, și în același timp o necesitate, pentru toate cadrele didactice. Programele de mobilitate oferite în cadrul programului Erasmus + aduc o oportunitate de dezvoltare profesională, stimulativă, într-un context internațional, care contribuie la îmbunătățirea competențelor didactice și nu numai. Participarea cadrelor didactice din școală, pentru prima dată, la un astfel de proiect, va conduce la dezvoltarea instituției prin integrarea experienței dobândite în cadrul proiectului, prin contactul nemijlocit cu alt sistem de învățământ european, prin conectarea unității noastre la tendințele actuale ale societății europene. De asemenea, derularea unui astfel de proiect  aduce o experiență de viață inedită pentru cadrele implicate și stimulează implicarea acestora și în alte tipuri de proiecte europene, care sa conducă la creșterea calitativă și îmbunătățirea resurselor materiale și umane de care beneficiază Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel.

Responsabil proiect,
Prof. Nițiș Roxana

(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top