Printre stâncile şi văile de la poalele munţilor Leaota, a căror  salbă de aur o reprezintă gospodăriile locuitorilor ce au ca principală ocupaţie păstoritul şi agricultura, brăzdate şerpuitor de cursul râului Dâmboviţa, se situează comuna Stoeneşti.
Locaş sfânt de cultură şi educaţie, şcoala stoeneşteană, ,,Şcoala cea mai bună în care înveţi înainte de toate a învăţa” ( Nicolae Iorga ), este reprezentată  prin Şcoala Gimnazială Nr.1,  unitate școlară cu personalitate juridică, ce are în subordine 5 structuri:
Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești + GPN Stoenești și structurile:
Şcoala Gimnazială Bădeni + GPN Bădeni ;
Școala Gimnazială Cotenești + GPN Cotenești ;
Școala Primară  Valea Bădenilor + GPN  Valea Bădenilor ;
Școala Primară  Piatra + GPN  Piatra ;
GPN  Slobozia.
Cei care îşi dau mâna în formarea personalităţii tinerelor vlăstare -  123 de preşcolari,  219 - elevi ciclul primar şi 201 -  elevi ciclul gimnazial,  sunt 59 de angajaţi – 49 cadre didactice, 2 persoane didactic auxiliar şi 8 angajați  personal nedidactic care, prin efort şi dăruire spirituală,  au făcut ca activitatea desfăşurată să fie o emblemă a reuşitei.
Activităţile şcolare, impuse de programa în vigoare, au rolul de a imprima noţiuni teoretice şi practice care, privite cu seriozitate, au fost fructificate prin premii şi locuri fruntaşe.
Participând la Olimpiada judeţeană  ,,Lectura ca abilitate de viaţă”, eleva Ciurea Ioana Lorena, obţine Premiul I.
În cadrul Simpozionului Naţional ,,Toamna în cuvinte”, susţinut la Şcoala Gimnazială Mihăeşti, secţiunea Creaţie literară, Ciurea Ioana Lorena obţine Premiul II,  Şerb Lorena şi Ionaşcu Beatrice–Premiul III.
Rezultate bune obţin şi elevii participanţi la Olimpiada interdisciplinară ,, ±Poezie”, Ciurea Mihai, clasa a V-a;  Ilinu Laura şi Ionaşcu Beatrice, clasa a VI-a.
În sprijinul dezvoltării armonioase vin concursurile şi activităţile sportive, în cadrul cărora elevii s-au remarcat atât individual, cât şi în echipă.  În cadrul Cercului Pedagogic  - Zona  Muscel s-a susţinut la Şcoala Mihai Tican Rumano – Berevoeşti Concursul de şah unde elevii unității noastre au obținut  următoarele rezultate:, Ganci  Andra şi Văcaru Marta Patricia, clasa a III-a -  Locul II;  Bălan Bianca, clasa a III-a, Locul III – fete;  Văcaru Tiberiu, clasa a VII-a, Locul II – băieţi.  La concursul sportiv ,,Cupa 1 Decembrie” susţinut la Rucăr, echipa de handbal a fetelor obţine Locul III, iar echipa băieţilor obţine Locul II.
Concursurile şcolare sunt totdeauna o provocare, la care şi elevii claselor primare şi preşcolare răspund cu promptitudine, iar roadele muncii lor sunt răsplătite pe măsura aşteptărilor. Astfel elevii obţin rezultate deosebite la Concursul Internaţional ,,Cu Europa la joacă…Euroşcolarul”, la Concursul Naţional ,,Pro - Şcoala”, ,,Comper”, ,,Teste din Poveste”, ,,Micul Creştin”, Concurs judeţean ,,Darurile Toamnei” susţinut în parteneriat cu Şcoala Rădeşti.
Activităţile extraşcolare sunt totdeauna o încântare pentru elevi, participă cu entuziasm, răspunzând solicitărilor astfel, prin educaţie non-formală, cadrele didactice impunând noţiunile necesare învăţării.
În cadrul Parteneriatului educaţional Şcoală – Biserică ,,Copiii, micii creştini”, s-a  primit harul divin prin festivitatea de deschidere a noului an şcolar, dar şi prin participări la slujbele religioase; prin Parteneriat Şcoală – Poliţie ,,Stop accidentelor! Viaţa are prioritate!”, elevii şi-au însuşit ABC-ul circulaţiei şi Codul bunelor maniere, au spus Nu drogurilor; prin Parteneriat cu Primăria Stoeneşti s-au bucurat de dotări ale şcolii şi daruri de Crăciun, prin Parteneriat cu Dispensarul Stoeneşti au o minte sănătoasă în corp sănătos, iar prin parteneriatele cu şcolile din localităţile învecinate şi din ţară se vizează o colaborare permanentă şi un schimb de experienţă.  
Prin activităţi derulate în cadrul Proiectului ,,Let’s do it România!”, elevii au manifestat alături de cadre didactice şi membrii autorităţilor locale dorinţa de igienizare a zonei, de a trăi într-un mediu sănătos. În cadrul Proiectului Naţional ,,Patrula Eco”, Zilele Naţionale de Plantare, elevii au dat dovadă de spirit gospodăresc, plantând brazi în curtea şcolii şi în împrejurimi    .
Păstrând tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti de Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, elevii, coordonaţi de cadre didactice, au participat la diverse activităţi de curăţire a terenului prin greblare de frunze şi crengi, ce urmează a fi folosite la aprinderea focului tradiţional, simbol al purificării şi regenerării, al fertilizării grădinilor şi livezilor, al sănătăţii, sub dictonul ,,Hai la Focul lui Sumedru!”. Sărbătoarea de Halloween, influenţă a culturii americane,  s-a manifestat ca o activitate distractivă şi inofensivă: dovleci luminaţi, măşti lugubre, costume de vampiri şi vrăjitoare, fantome si pisici negre, sub forma unui carnaval.  Totul a părut o joacă, a fost ziua în care adulţii redevin copii, întrecându-se în glume şi farse care stârnesc zâmbetul şi râsul într-o viaţă atât de plină de tristeţe.
În cadrul activităţilor derulate în "Săptămâna educaţiei permanente"(18-24 noiembrie) sub genericul "Cetăţean român-cetăţean european", ,,Diversitate şi toleranţă" şi ,,Dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre ale UE, în baza tratatului de la Maastricht (1992)”, elevii au manifestat interes şi dorinţă de cunoaştere, dezbătând aceste teme prin prezentări Power Point, susţinerea unor referate, cunoştinţele fiind evaluate prin teste grile sub formă de concurs, care s-a soldat cu premii simbolice.
Apreciind opinia istoricului Florin Constantiniu, “…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]”, cadrele didactice au derulat Proiectul educaţional
,,1 Decembrie – Sărbătoarea românilor”, omagiind astfel eroii neamului care au militat pentru  dreptate, libertate şi unitatea poporului român.
Activităţile au constat în prezentarea Power Point a unor filme documentare, susţinerea unor referate ,,Marea Unire”, ,,Formarea Naţiunii Moderne”, concurs pe tema Unirii, soldându-se cu scurt program artistic (cântece şi poezii) şi depunere de coroane la Monumentul Eroilor Stoeneşti.
Mirajul sărbătorilor de iarnă este totdeauna prilej de bucurie, de încântare, mulţumire sufletească, astfel grupul de colindători ,,Doruri stoeneştene” încântă prin trilurile răsunătoare pe toţi cei care îi dau ascultare la Festivalul de Datini şi Obiceiuri ,,Florile dalbe”, la Ţiţeşti şi Piteşti.
În întâmpinarea lui Moş Crăciun, susţinut de Primăria Stoeneşti,  se va derula Serbarea şcolară ,,Dansul fulgilor de nea” în cadrul căreia elevii vor prezenta scurte momente artistice. În cadrului Proiectului cu scop caritabil ,,Şi tu poţi fi Moş Crăciun” se va organiza un spectacol şi un târg al produselor rezultatelor activităţii elevilor, din aceste fonduri urmând a se susţine financiar copii defavorizaţi.
Din acest an şcolar - 2013-2014, Şcoala Stoeneşti, în parteneriat cu Asociaţia EduAction, cu sprijinul Liceului Francez „Anna de Noailles” din Bucureşti, dispune de un centru multifuncţional de activităţi extraşcolare, care găzduieşte cursuri de limbi străine, franceză şi engleză, pentru elevii claselor I-VIII şi alte activităţi de educaţie non-formală, ateliere de teatru şi pictură.
CONSILIER EDUCATIV,
Prof. POPESCU ROXANA

(Postat decembrie 2013)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top