În scopul cunoaşterii operei poetului Mihai Eminescu, al dezvoltării gustului pentru lectură, dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană, stimularea şi dezvoltarea capacităţii creative şi a imaginaţiei, al dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima corect în conexiuni interdisciplinare, cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stoeneşti, alături de elevii claselor pregătitoare şi I-IV, precum şi de preşcolari, au desfăşurat între 14 şi 16 ianuarie proiectul educaţional „Eminescu, poetul nepereche”.
Responsabilul de proiect, prof. înv. primar Peca Silvia a fost ajutat în derularea acestui proiect de către profesorii din învăţământul primar
Chelcea Cristina, Neguleţ Anton, Ghinete Petruţa şi bibliotecara Vălimăreanu Daniela.
Iată şi care au fost activităţile desfăşurate:
# Miercuri, 14 ian. 2015: „Să ne amintim de Eminescu!” - selectarea informaţiilor privind biografia şi opera marelui poet, realizarea unor desene inspirate din poeziile lui Eminescu, memorarea unor poezii scrise de Eminescu,fişe de lucru,colectarea de fotografii, imagini, fişa de cultură generală, învăţarea unor cântece pe versurile lui Mihai Eminescu
# Joi, 15 ian. 2015: „Eminescu mai aproape de noi”- lecturarea unui montaj literar referitor la opera marelui poet, prezentarea unui CD despre marele Eminescu, lecturarea unor poezii cunoscute eminesciene, recitarea celor mai îndrăgite poezii ale marelui poet.
# Vineri: 16 ian. 2015: „Operele lui Eminescu” – izvor de inspiraţie - vizită la biblioteca din comună, rezolvarea unor sarcini individuale ce oglindesc opera lui M. Eminescu (fişe de lucru), realizarea de desene inspirate din poeziile poetului , alcătuirea unui colaj de versuri şi lucrări plastice dedicate aniversării marelui poet, în vederea realizării unei expoziţii în clase.

Prof. înv. primar Peca Silvia
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stoeneşti
(Postat ianuarie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top