31Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul cel mai important din istoria României, înfăptuirea unor dorinţe de sute de ani ale poporului român  care râvnea să trăiască într-o singură ţara: ROMÂNIA.

Iubindu-şi cu ardoare pământul pe care trăia, iubindu-şi patria şi râvnind întotdeauna să trăiască liber, poporul român a ştiut să lupte şi să se sacrifice pentru acest măreţ ideal. De aceea n-a uitat niciodată fapta lui Mihai Viteazul care la 1600, zdrobind pe duşmani, a unit Ţările Române. Unirea Moldovei cu Ţara Românească în anul 1858 a bucurat nespus întregul nostru popor.
Ni-i amintim şi îi cinstim, pentru că datorită unui Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Vlad Țepes, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Carol I,  astăzi suntem liberi şi uniţi.
1 Decembrie marchează Unirea Transilvaniei cu România, una dintre cele mai importante pagini ale istoriei şi ale unităţii naţionale româneşti. Statul român unitar, în graniţele lui fireşti s-a format prin lupta şi jertfa românilor, Alba-Iulia devenind un simbol al acestei Uniri.
Ziua de 1 Decembrie este ziua în care s-a făcut dreptate. Este ziua în care au cântat toţi românii într-un glas: Ziua Unirii! În această zi, românii de pretutindeni sărbătoresc pe stradă, la paradele militare din Alba-Iulie sau Bucureşti, ori acasă alături de cei dragi. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea Statului Naţional Român.
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o pagină sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan țâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române.
Fiecare generaţie îşi trăieşte timpul ei şi are proiectele ei de viitor, însă întotdeauna proiectele de viitor ale fiecărei generaţii, indiferent de timpul ei istoric, depind foarte mult de cadrul social, de oportunităţile care îi sunt oferite.
Aniversarea Zilei Naţionale devine un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale.
Într-o atmosferă de sărbătoare şi de bucurie au celebrat Marea Unire şi elevii Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” din localitatea Ştefan cel Mare, judeţul Argeş, cinstind înaintaşii pentru faptele lor eroice ca noi astăzi să fim liberi şi uniţi.
Evenimentul a fost marcat în deschidere de slujba închinată Marii Uniri de la Biserica “Sf. Ilie”, unde preoţii  “au adus mulţumire lui Dumnezeu pentru darul unirii românilor” laolaltă cu cei prezenţi, elevi părinţi, reprezentanţi ai administraţiei locale, cetăţeni din comunitatea locală.  
La Monumentul Eroilor din localitate s-au depus coroane de flori, iar elevii, coordonaţi de cadre didactice au susţinut un scurt program artistic.
Celebrarea s-a continuat la Căminul Cultural unde s-a desfăşurat un program cultural-artistic.
De 1 Decembrie, românii s-au întrecut pe ei înşişi în a-şi cinsti trecutul glorios al străbunilor, s-au întrecut în hore şi-n jocuri tradiţionale, cu o inegalabilă ţinută a costumului popular pe care au îmbrăcat-o la zi de sărbătoare.

Prof. Sgîea Florenţa
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare
(Postat decembrie 2017)


   

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top