Luna noiembrie a fost una abundentă  în activități  la Liceul Tehnologic Dacia Pitești. Daca în primele două luni ale anului școlar în curs au avut loc doua  mobilități în cadrul Proiectelor Erasmus+,  în Polonia, respectiv în Lituania, precum și găzduirea unei a treia mobilități, iată că a venit timpul ca profesorii din echipele de proiect, dar și elevii participanți la mobilități să împărtășească colegilor cunoștințele dobândite.
În cadrul Proiectului Erasmus+  “ Innovative teaching methods- a way to reduce pupils absence” , un grup de 7 profesori a participat în luna iunie, la Cannakale, în Turcia,  la numeroase workshopuri de însușire a unor metode inovatoare menite să transforme demersul didactic într-unul cât mai atrăgător pentru elevi, scopul fiind reducerea absenteismului. Ca urmare a acestui demers, în data de 28.11.2019, la liceul nostru a avut loc un workshop de prezentare și exersare a acestor metode, la care au fost invitați să participe toți profesorii. După prezentarea teoriei unor metode inovatoare, precum clasa răsturnată, harta conceptuală, dramatizarea sau utilizarea filmelor educaționale în demersul didactic, profesorii au trecut la partea practică, imaginând secvențe de lecție în care pot fi integrate metodele de mai sus. Demersul a fost aplaudat de colectivul de profesori, întrucât dezideratul nostru este crearea unor lecții cât mai atractive pentru elevi, în care ei sunt puși în centrul procesului de învățare, respectând așadar principiul învățării centrate pe elev.
Tot în luna noiembrie, în cadrul Proiectului Erasmus + “ Exploring the world with English” , a avut loc workshopul cu tema GAMIFICATION, la care, de asemenea, a participat un număr mare de cadre didactice. Prezentarea conținutului didactic sub formă de joc precum și faptul că presupune utilizarea telefonului mobil/tabletei/calculatorului transformă această metodă într-una extrem de atractivă pentru elevi. Utilizând diverse aplicații ( precum Kahoot sau Quizlet), profesorii pot integra aceasta metoda cu succes fie pentru actualizarea cunoștințelor, fie la obținerea feed-backului, rezultatul fiind  o oră atipică, antrenantă, în care sunt angajați toți elevii clasei.
De departe cel mai așteptat workshop a fost cel de diseminare și exploatare a LTT-ului din Lituania, din cadrul Proiectului Erasmus+ “ The role of ICT tools in motivating learning an increasing the quality of education“, având ca obiectiv construirea și programarea roboțeilor pe platforma LEGO MINDSTORMS. Ineditul activității a constat în faptul că elevii care au participat la mobilitate au fost mentorii elevilor din liceu. De altfel, ca urmare a acestei mobilități, a luat naștere și un CERC DE ROBOTICĂ, ce a devenit rapid popular în rândul elevilor.
Nu uităm nici cercurile pedagogice din această lună, prilej pentru unitatea noastră să prezinte colegilor din județ proiectele europene în derulare, dar și să disemineze rezultatele obținute sau cunoștințele dobândite în cadrul schimburilor interșcolare. Suntem mai mult decât bucuroși să împărtășim din experiențele europene la care am participat și așteptăm cu nerăbdare următoarele mobilități, prilej de extindere a orizonturilor didactice.

Prof. Soare Angelica Larisa                                                                                                      
(Postat decembrie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top