# Anul școlar 2019-2020
dacia oferta educationalaCLASA a IX-a LICEU- curs de zi - durata 4 ani
Filiera Tehnologică, Profil: Electric, Electromecanic şi Mecanic
4 clase - 112 locuri

CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL cu durata de 3 ani – calificările
# Mecanic Auto – 2 clase – 56 locuri
# Tinichigiu Vopsitor Auto – 1 clasă – 28 locuri  
Pentru ambele calificări este inclusă - Școală de șoferi GRATUITĂ și bursă de stat 200 lei/lună.

CLASA a IX-a INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL cu durata de 3 ani – calificarea Mecanic Auto, în parteneriat cu  S.C Internaţional Lazăr Company S.R.L, cu bursă de stat 200 lei și bursă oferită de agentul economic de 400 lei – total bursă 600 lei/lună. Agentul economic oferă transport gratuit pentru elevi de la școală până la locul de practică, echipament de practică și o masă caldă.
1 clasă - 28 locuri

Clasa a XI-a - LICEU cursuri serale – calificarea Tehnician Transporturi
1 clasă – 28 locuri

ȘCOALA DE MAIȘTRI – calificarea Maistru Mecanic - cu durata 1,5 ani de studiu
1 clasă – 28 locuri

Clasele a XII-a – liceu curs de zi, care au calificările de Tehnician Electrician Electronist Auto și Tehnician în Transporturi beneficiază de școală de șoferi GRATUITĂ.

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top