dacia absenteism 1Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești a participat, în perioada 4-8 februarie 2019, la primul schimb de experiență între elevi, desfășurat la IIS Drawin, Roma, Italia, în cadrul proiectului Erasmus + „Innovative teaching methods – a way to reduce pupil s absence”, cu numărul de referință 2018-1-FR01-KA229-047822_2.

La această întâlnire de lucru școala noastră a fost reprezentată de elevii Matei Cristian, Dumitrache George, Iordache Alexandru, Ștefănică Ionuț, Badea Cristian și Constantin Marian, însoțiți de d-na ing. prof. Mihai Cristina Elena, directorul Liceului „Dacia”, și d-na prof. Stanciu Valentina, coordonatoarea proiectului.
Conform programului de implementare a proiectului, elevii și profesorii au participat la diferite activități de învățare, menite să ducă la creșterea a stimei de sine a participanților, dezvoltare unei atitudini pozitive față de școală, a competențelor de limbă engleză,  a competențelor sociale și a capacității de integrare în comunitatea europeană.
Așa cum arată și titlul acestei mobilități, obiectivul principal a fost acela de a genera o mai bună înțelegere și conștientizare a cauzelor absenteismului, pentru identificarea metodelor de combatere a acestuia. În vederea atingerii obiectivelor propuse, s-au derulat activități precum: dezbaterea pe tema cauzelor absenteismului, joc de rol „Eu și nota mea proastă”, prezentarea unor PPT-uri privind fenomenul absenteismului în Franța, Italia, Polonia, România și Turcia, dezbaterea privind sursele de stres în clasă, joc de rol „Eu în pantofii mamei mele”,  dezbatere pornind de la importanța educației școlare, joc de rol „Stiluri didactice”, realizare de postere, expoziție, proiecție de film.
Sub aspect socio-cultural, școala gazdă ne-a prezentat principalele atracții turistice din Roma, participanții beneficiind de vizite la: Catedrala Sfântul Petru, Fontana de Trevi, Coloseum, Forul Roman, Piața Spania și Piața Veneția, Pantheon.

Prof. Stanciu Valentina
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei  Europene. Aceasta publicație reflecta numai punctul de vedere al autorului și atât Comisia Europeană, cât si Agenția Națională nu sunt responsabile pentru  nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.   

(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top