dacia erasmus 3În cadrul proiectului Erasmus+ „Exploring the world with English”, cu numărul de referință 2018-1-TR01-KA229-058903_2, s-a desfășurat primul schimb de experiență între elevi, în perioada 28 ianuarie - 1 februarie, la  Zespol Szkol Zawodowych Nr.1, în Starachowice, Polonia, cu participarea grupurilor de elevi din Franța, Italia, România și Turcia, scopul principal al mobilității fiind îmbunătățirea competențelor de limbă engleză, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Liceul Tehnologic „Dacia” a fost reprezentat de către Mitrea Carla, Mitrea Andra, Pârvu Octavian și Voiculescu Robert, însoțiți de d-nele prof. ing. Mihai Cristina Elena, directorul unității, și prof. Stanciu Valentina, coordonatorul proiectului.

Mobilitatea a cuprins în special activități pe grupe mixte de elevi, menite să dezvolte spiritul de echipă al elevilor, colaborarea și cooperarea acestora pentru rezolvarea unor situații de învățare. Între metodele didactice folosite de-a lungul celor cinci zile de mobilitate, amintesc: jocul de rol, investigația, interogația, peer-learning, problematizarea, argumentarea, proiecția de film, rebusul etc. Participanții la mobilitate și-au îmbogățit achizițiile privind metodele de predare-învățare, ca urmare a unui workshop privind implementarea clasei răsturnate. Elevii au primit sarcini de lucru, le-au rezolvat, iar predarea s-a făcut pornind de la descoperirile lor.
Activitățile derulate în cadrul mobilității din Polonia au urmărit realizarea prioritățile orizontale ale proiectului, respectiv: dezvoltarea competențelor IT și de limbă, schimbarea percepției asupra școlii în general. În acest sens, elevii au pus în scenă jocuri de rol, au participat la un atelier de lucru culinar, au creat și jucat un joc de cultură generală, au creat rebusuri online, au contribuit la crearea de planuri de lecție folosind metoda clasei răsturnate, au cules rețete tradiționale, au realizate filme producând respectivele rețete și au învățat să folosească site-ul oficial al proiectului.
Următoarea mobilitate a elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești, în cadrul proiectului „Exploring the world with English” se va desfășura în aprilie 2019, la Roma, Italia.

Prof. coord. Stanciu Valentina
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei  Europene. Aceasta publicație reflecta numai punctul de vedere al autorului și atât Comisia Europeană, cât si Agenția Națională nu sunt responsabile pentru  nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.   
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top