12Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2017-2018 la Liceul Tehnologic „Dacia” Piteşti s-a derulat Proiectul educativ cu titlul  „Educaţia  juridică = educaţia pentru valori”, ediţia I , care s-a încheiat în data de 25 mai 2017 cu Simpozionul-concurs judeţean „Lumea dreptăţii”, în parteneriat cu ISJ Argeş, Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti, Colegiul Tehnic „C.D Neniţescu” Piteşti, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Piteşti, Baroul Argeş şi coordonat de către d-na profesoară Daniela Geta Răducanu.

Lucrările simpozionului au fost deschise de către d-na director Daniela Tănase, care a adresat un cuvânt de „Bun venit” invitaților: d-nei inspector școlar Cristina Tecău, de la ISJ Argeş, d-nelor avocat Cristina Popescu şi Alina Radu din Baroul Argeş, cadrelor didactice și elevilor. D-nele avocat au expus elevilor evenimente din cazuistica dumnealor, care au avut ca actori principali elevii și infracțiunile săvârșite de ei. Aceste expuneri au avut un impact deosebit asupra elevilor prezenți, aceștia arătându-se foarte interesați, prin întrebări adresate doamnelor avocat privind răspunderea penală a minorilor care săvârșesc infracțiuni.
Simpozionul a continuat cu concursul interactiv pe echipaje de elevi de la Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti , Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti, Colegiul Tehnic „C.D Neniţescu” Piteşti şi Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Piteşti. Concursul a constat în rezolvarea unui test grilă din Constituție, Drepturile copilului, Uniunea Europeană, precum şi alte materiale ce privesc importanţa Educației juridice, de către un echipaj format din 4 elevi ai claselor a IX a - a XII-a, echipaj care a reprezentat fiecare şcoală. În urma concursului a rezultat următorul clasament: Locul I - Liceul Tehnologic “Dacia”, Locul II - Colegiul Tehnic „C.D Neniţescu”, Locul III - Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” , Menţiune - Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”.
În paralel, s-au desfăşurat alte două secţiuni ale proiectului, şi anume:  SECŢIUNEA 2 - “ Unde-i lege nu-i  tocmeală“ – referate elevi , SECŢIUNEA 3 - Simpozion profesori: Lucrări ştiinţifice cadre didactice . Referatele elevilor, coordonați de profesorii din liceele partenere au fost expuse sub formă de prezentări power point, realizatorii fiind recompensați cu premii în funcţie de complexitatea lucrărilor şi de calitatea expunerilor de către elevi. Cadrele didactice și-au susţinut lucrările ştiinţifice bine documentate din domeniul Dreptului. Au avut un real impact asupra elevilor, deoarece au aflat foarte multe chestiuni privind drepturile omului, în speţă ale copilului, prin Declaraţia ONU.
Proiectul si-a atins obiectivele propuse, și anume: a permis elevilor învăţarea sistematică a cunoştinţelor legate  de normele diferitelor ramuri de Drept (Constituțional, Civil, Penal, Internațional), a promovat cunoaşterea principalelor categorii de drepturi ale omului, instrumentele internaţionale şi cadrul legislativ, a promovat cunoașterea  regulilor de guvernare a instituţiilor publice şi a vieţii colective, a promovat complementaritatea dintre respectarea drepturilor şi acceptarea responsabilităţilor într-o organizaţie care se auto-guvernează , a promovat lupta împotriva prejudecăţilor, stereotipurilor şi discriminării, a încurajat dialogul şi cooperarea.
Sub aspect motivațional, una dintre chestiunile urmărite a fost crearea unui mediu non formal de dezbate între tineri și persoane reprezentative din sfera autorităților publice juridice (ISJ Argeş , Curtea de Apel – Tribunal - Judecătoria Piteşti, Baroul Argeş, Facultatea de Drept din Piteşti, Poliția Municipiului Piteşti, Biroul de mediere Popescu Bogdan), pentru a contribui la consolidarea unei societăți în care etica, integritatea, demnitatea și respectul să devină valori fundamentale ale identității sale. Prin acest proiect, procurorii, judecătorii şi avocaţii au dezbătut cu elevii noțiuni de educație civică, juridică, despre Codul Penal, despre Codul Civil. Având în vedere impactul semnificativ al normelor de drept asupra individului, precum și tendința de creștere a numărului și a complexității reglementărilor specifice unei societăți democratice guvernate de principiul respectării normei de drept, organizarea unor activități “vii”, de un real interes pentru elevi, constituie o prioritate a instituţiilor educarea elevilor din punct de vedere juridic.
Proiectul în sine a fost un real succes, ceea ce induce ideea unei continuări, cu o nouă ediţie (cea de-a doua), în anul şcolar 2017 – 2018.

Coordonatori proiect:
Prof. ing. DANIELA GETA RĂDUCANU, Mediator Școlar Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti
Prof. ing. CRISTINA ELENA MIHAI, Director Liceul Tehnologic „Dacia” Piteşti
Prof. ing. DANIELA TĂNASE, Director adjunct Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti

(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top