90Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bârla au participat cu entuziasm la activităţile derulate în cadrul Proiectului: ,,Hai să dăm mână cu mână!”,desfăşurat în data de 23 ianuarie, după orele de curs, cu prilejul sărbătoririi celor 156 de ani de la Unirea Moldovei cu Muntenia. Prin derularea proiectului educaţional “Hai să dăm mână cu mână!” s-a urmărit implicarea elevilor în diverse manifestări  dedicate  importantului moment aniversar din istoria modernă a românilor. Scopul proiectului a fost acela de cunoaştere a importanţei actului istoric săvârşit la 24 ianuarie 1859 (Unirea Principatelor Române), dar şi dezvoltarea sentimentelor patriotice ale elevilor.


S-au împlinit 156 de ani de la realizarea marelui act istoric al Unirii Principatelor Române. Prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza la Iaşi şi la Bucureşti ca domnitor, românii au silit puterile garante să recunoască forţa juridică a actelor interne contrare prevederilor Convenţiei de la Paris, dar care nu interziceau explicit alegerea aceleiaşi persoane ca domn în ambele principate. Lăsând deoparte orgoliile şi numeroasele pricini care îi despărţeau, românii au pus, astfel, temeliile statului român modern.
A urmat o veritabilă „cursă cu obstacole” pentru ca întreaga societate românească să se înscrie pe calea modernizării, adesea împrumutând idei şi forme de civilizaţie pentru a le suprapune apoi realităţii autohtone tradiţionaliste.
Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi. Unirea a fost un vis de veacuri al românilor. ,,Pentru dânsa, ei trăiră, munciră, suferiră şi  muriră”- Nicolae  Bǎlcescu.
Obiectivul general a fost acela de a cinsti memoria personalităţilor politice care au înfăptuit Unirea Principatelor Române, dar şi a generaţiilor  anonime contemporane acestora, care le-au susţinut „în cuget şi simţire“.
Prin aceste activităţi, elevii s-au familiarizat cu faptele din trecutul ţării noastre pentru cultivarea respectului pentru strămoşi, a  dragostei de neam şi ţară.
Elevii din ciclul primar au derulat activitatea ,,Între istorie şi legendă”. În sala de informatică s-au audiat povestiri şi legende istorice. Ei au aflat cine a fost Moş Ion Roată, Alexandru Ioan Cuza, ce  sunt   adunările ad-hoc, care au fost personalităţile care au participat la acest eveniment. În cutiuţa cu întrebări elevii au introdus bileţele cu informaţii despre  ce ştiau, ce nu ştiau, ce au mai vrut să afle. Coordonaţi de cadrele didactice au confecţionat  drapele, au realizat desene, obiecte decorative specifice evenimentului.
Elevii claselor gimnaziale au derulat activitatea  ,,Unirea-fapt împlinit!”. Le-au fost prezentate materiale informative –ppt: Mica Unire, Al . Ioan Cuza.
Elevii au prezentat referatele realizate.
În cadrul concursului „Mica Unire” au fost abordate următoarele teme: contextul european favorabil realizării unirii, votul popular exprimat în Adunările Ad-hoc din 1857 , Convenţia de la Paris din 1858, dubla alegere ca domn a lui Al. Ioan Cuza, reformele lui Cuza, însemnătatea actului istoric realizat.
Toţi elevii au fost declaraţi câştigători. S-au acordat diplome.
Elevii au memorat versurile şi au interpretat melodia ,,Hora Unirii”, cunoscutul cântec pe versurile poeziei cu acelaşi titlu scrise de Vasile Alecsandri. S-au prins toți în horă și au cântat: ”Hai să dăm mână cu mână”.
Cu lucrările elevilor s-a realizat expoziţia ,,Mica Unire”.
S-a prezentat Programul  artistic ,,Mica Unire”.
Evaluarea s-a  realizat atât pe parcursul derulării activităţilor, prin chestionare, dar şi prin metode specifice de evaluare: portofoliul şi concursul.
    
Prof. înv.pr. Ionilă Cosmina
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bârla
(Postat februarie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top