Luna decembrie a intrat în istoria poporului român cu semnificaţii ce depăşesc linia de legendă şi încărcătura de adevăr şi dreptate ce s-a acumulat pe întinderea unor veacuri şi ani de asuprire şi întuneric, reaşezând demnitatea, dreptul şi justiţia pe locul ce l-au avut  ”cei de-un sânge şi de-o lege” pe acest pământ niciodată părăsit, mereu sfinţit cu sânge şi oase de eroi, mereu cântat în balade şi doine, presărat pretutindeni cu mărturii ale credinţei în care s-a născut.
1 Decembrie 1918 şi 16-22 decembrie 1989 sunt date de afirmare a conştiinţei naţionale, a năzuinţelor de ţară liberă şi prosperă, de izbucnire a apărării şi întronării unor drepturi pe care nedreptatea istorică le hărăzise unui popor ce nu-şi merita soarta.
Un somn de moarte părea că se aşezase, la cântecul amăgitor al unor cântăreţi străini aspiraţiilor româneşti, peste conştiinţa încercatului popor.
De pe marginea prăpastiei deznădejdii a izbucnit Revoluţia care a dat jos idolii.
Tinerii au îmbrăcat haina sacrificiului şi în chip martiric au spălat cu sânge lacrimile Ţării.
Un nou destin, un viitor nou îşi face începutul, nu cu puţine eforturi...
Decembrie al românilor va rămâne peste veacuri semn al unităţii şi libertăţii.

Pentru frați și țară

Nu te zăvorî lăuntric cu simțirea ta în tine,
Un izvor stagnând în peșteri putrezite ca o baltă,
Dăruiește-te-n afară și respiră adânc: tulpine
Din noroi suindu-și seva, nasc în vârf o floare-n-voaltă.

Nu te întreba ce brazde îți vor rodnici sădirea
Când pe sufletele sterpe nici un har de sus nu plouă,
Va veni un vânt prielnic ca să-ți scuture gândirea
Peste inimi ce așteaptă adevărul ca pe-o rană!

E o carte universul: de icoane sfinte plin e!
Litere misterioase din ascunsul alfabet,
Suntem toți și înțelesul i-l silabisim încet
Când străbatem calea lungă de la Eul tău la mine.

Înainte dar, spre culmile-nsorite
Să ocolim cu ziduri mari România
Înainte dar, mereu tot înainte,
Și cerul va chema asupra ei, tăria.

Prof. înv. primar,
Dumitrescu Mariana
Școala Gimnazială Nr. 1, Valea Iașului
(Postat decembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top