tigveni eminescuOmul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura secolului al XIX-lea, integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce singularizează creaţia eminesciană este acea capacitate uriaşă de a  întoarce timpii istoriei, de a construi forme alăturate spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat printr-o filiaţie de profunzime cu cel folcloric.

Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul antumelor şi a postumelor.
Eminescu a fost și va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost  numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu.
Scopul proiectului este organizarea de acţiuni comune şcoală-grădiniţă, în vederea sărbătoririi naşterii marelui poet şi cunoaşterii literaturii eminesciene prin realizarea unor legături amicale între preşcolari, elevii claselor primare şi elevii claselor gimnaziale folosind diverse metode de comunicare, pentru un constructiv schimb cultural şi omagial.

Prof. înv. primar Ștefan Teodora
Școala Gimnazială “Gabriel Marinescu” Tigveni
(Postat ianuarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top