07Şcoala Gimnazială „Gabriel Marinescu” Tigveni - Argeş a organizat în luna decembrie 2016, schimbul  de experienţă interjudeţean, ediţia a II - a, cu titlul  “Nonformalul în context formal. Lecţia bazată pe experienţele elevilor ”, schimb de experienţă coordonat de Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino” din Târgovişte.   
Obiectivul general al activităţii a fost crearea contextului de învățare reciprocă pentru eficientizarea activității la clasă, promovând strategii de educaţie nonformală în context formal.
Schimbul de experienţă s-a concretizat în activităţi demonstrative susţinute de elevele de la profilul pedagogic, din Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino”, cu colectivele claselor primare şi grupele de grădiniţă din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Gabriel Marinescu” Tigveni.
Au participat 40 de profesori cu specializări diferite şi 50 de elevi.
Instituţiile partenere în organizarea activităţii au fost ISJ Dâmbovița, ISJ Argeș, Școala Gimnazială ,,Gabriel Marinescu” Tigveni, Școala Gimnazială Barcani, județul Covasna, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgășani, județul Vâlcea.
Activitatea s-a desfăşurat în trei etape. Susţinerea unor lecţii activ-participative cu titlul „De sărbători sufletele noastre se colorează !”,
la clasele 0-IV din şcoala gazdă, activităţi proiectate de elevii de la profilul pedagogic. Coordonatorii secţiunii au fost prof. Alecu Adriana şi prof. Bălan Magdalena.
A doua etapă a cuprins o sesiune de formare cu toate cadrele didactice la activitate. Sesiunea a inclus activităţi de identificare a formelor educaţiei, recunoașterea caracteristicilor, a  avantajelor, a limitelor formelor de educaţie. Coordonatorii secţiunii au fost prof. Catrina Gabriela şi prof. Popescu Maria.
A treia  etapă a integrat un spectacol comun dedicat sărbătorilor de iarnă, susţinut de elevii din şcoala gazdă şi cea coordonatoare. Coordonatorii secţiunii au fost prof. Stancu Aurelia şi prof. Lupu Ion Bogdan.

(Postat decembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top