09Opera lui Ion Luca Caragiale cuprinde teatru (opt comedii și o dramă), nuvele și povestiri, momente și schițe, publicistică, parodii, poezii. Caragiale nu este numai întemeietorul teatrului comic din România, ci și unul dintre principalii fondatori ai teatrului național. Operele sale, în special comediile sunt exemple excelente ale realismului critic românesc.
Comediile domnului Caragiale este o lucrare scrisă de Titu Maiorescu din dorința de a-l apăra pe scriitor de atacurile din presa contemporană, care îl acuzau de imoralitate (acuzație bazată pe lumea personajelor de joasă speță în piesele sale). Pornind de la constatarea că tipurile și situațiile din comediile lui Caragiale erau inspirate din realitatea socială a timpului, Maiorescu atrăgea atenția că artistul recrea realitatea dintr-o perspectivă ideal-artistică, fără nicio preocupare practică, în sensul că el generaliza.                               
Mihai Ralea spunea despre lumea lui Caragiale că „e minunată: e o lume absolut paradisiacă, fără griji și fără, cum se spune azi, în limbaj mistic, fără cine știe ce problematici interne. Oamenii râd, petrec și se bucură. (…) Caragiale, cel mai național scriitor, cel care a înțeles mai bine firea noastră, ne-a lăsat și acest aspect. Românul care nu-și pierde cumpătul în fața crizei. Literatura sa e tonică și plină de consolație astăzi.”
Caragiale este un realist care analizează moravurile lumii în care trăieşte. Lumea pe care el o zugrăveşte în opera sa, mai cu seamă în comedii, este aşa-zisa „lume-lume”. „Lumea-lume” este aceea care substituie spiritul legilor cu şiretenia de a i se sustrage, şi demnitatea morală cu iluzia onorabilităţii.
Această lume se recomandă drept citadină, onorabilă, civilizată. Personajele sale apar îmbrăcate „nemţeşte”, la „modă”, asemeni celor de la Viena sau Paris. Dar limbajul pe care această lume îl foloseşte trădează lipsa ei de conţinut, „forma fără fond”.  
Personajele caută să evite legea, normele sociale, valorile.
Caragiale are o viziune realistă asupra societăţii române surprinsă într-un moment de criză evolutivă, reconstituind cu neegalabilă intuiţie psihologia unei epoci şi chiar a unor categorii sufleteşti specifice urbane.
La Caragiale, omul se confundă cu masca pe care el o reprezintă, până la imposibilitatea de a-l distinge.
Personajele caragialiene sunt groteşti, desene capricioase, bizare, care declanşează râsul prin alura lor comic – extravagantă şi prin ridicolul lor absurd.
Elevii clasei a-IV-a ai Şcolii gimnaziale „Gheorghe I.I.C.Brătianu” Răteşti, sub îndrumarea doamnei învăţătoarea Rădoi Elena, au sărbătorit pe Caragiale punând în scenă schiţa „Domnul Goe”.
Rolul personajului central „Goe” a fost interpretat de elevul Pănescu Mădălin Florentin, rolurile celor trei doamne: Mam’mare, Mamiţa şi tanti Miţa au fost interpretate de Popa Maria Silvia, Marin Alexandra şi Stan Iuliana. Alături de ei au mai fost pe scenă Ilinca Ştefan în rolul conductorului de tren, Simion Iulian în rolul urâtului şi prezentatorul Stoiculescu Cătălin.
În cadrul proiectului „Caragiale-pur şi simplu”, doamna profesoară Sincă Monica a prezentat elevilor claselor gimnaziale un material privind biografia lui I.L.Caragiale şi câteva schiţe ale marelui dramaturg.
Valorile perene ale literaturii sunt percepute în mediul şcolar prin prisma tipizării impuse de evaluările naţionale şi examenele de bacalaureat, astfel încât se produce o îndepărtare de text. Dezideratele proiectului educativ „Caragiale-pur şi simplu” sunt raportarea creativă, inovatoare la textul caragealian, abordarea acestuia inter şi trandisciplinară, în corelaţie cu provocările societăţii actuale.
Activităţile din cadrul proiectului vizează includerea operei carageliene într-o geografie spirituală,individualizată prin descoperirea valenţelor naţionale şi universale,fundamente ale formării unei conştiinţe estetice autentice care se situează autonom în cultura europeană.
Elevii participanţi la proiect au fost răsplătiţi cu diplome şi premii.
În cadrul celei de-a treia secţiuni a proiectului, destinat cadrelor didactice, s-au susţinut referate despre dramaturgul I.L.Caragiale de către doamnele profesoare Grigore Tudoriţa şi Voicu Denisa.
Proiectul şi-a atins obiectivele propuse, îmbogăţind cultura generală a elevilor, stimulând interesul lor pentru lectura suplimentară, construind un set de valori individuale şi sociale în orientarea comportamentului elevilor, realizând un schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice.

Profesor înv. primar Rădoi Elena
Profesor lb. română Sincă Monica Aureliana
(Postat martie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top