19Au trecut o 100 de ani de la marele eveniment istoric care desăvârşea visul de veacuri al poporului român: UNIREA. Sărbătorirea Centenarului Unirii a cuprins cu emoţie întreaga suflare românească. La ceas de mare sărbătoare, noi, românii trebuie să simţim româneşte, să cunoaştem semnificaţia acestui important eveniment istoric şi să-l cinstim cum se cuvine.

Micii preşcolari şi şcolarii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, de voinţă şi iubire, iar Unirea realizată la 1 Decembrie 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului român. Sărbătorirea Marii Uniri este un bun prilej de a aborda subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.
Cu mic, cu mare, toţi preşcolarii de la G.P.N. Furduieşti, coordonaţi de profesor învăţământ preşcolar, Ştefan Mariana şi elevii Şcolii Primare Furduieşti - Răteşti, îndrumaţi de profesor învăţământ primar, Matei Natanail s-au implicat activ în organizarea şi desfăşurarea unei manifestări cultural-artistice care să omagieze Centenarul Marii Uniri. La activitate a participat şi domnul profesor de istorie, Marin Alexandru, director al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe I.I.C. Brătianu” Răteşti.

Prof. înv. primar, Matei Natanail
Şcoala Primară Furduieşti-Rătești
(Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top