29Pentru că este toamnă, iar în acest anotimp avem la îndemână diferite materiale naturale (fructe, legume, frunze, flori, semințe) pentru a confecționa aranjamente, decorațiuni, ne-am propus să realizăm diferite aranjamente de sezon.

Prin acest proiect ne-am propus să stimulăm imaginația și creativitatea elevilor, cerându-le sa realizeze aranjamente din fructe și legume de toamnă, antrenându-i, totodată, și să lucreze pe echipe.
Scopul proiectului: dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.
Obiectivele:                                  .
# cunoașterea  elementelor componente ale mediului înconjurător;
# precizarea fenomenelor specifice toamnei;
# explorarea proceselor din mediul înconjurător, folosind surse de informare diverse;
# înțelegerea importanței fructelor și legumelor în viața oamenilor;
# responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora, prin implicarea în activităţi pe echipe.
Obiective de referință:
# să aprofundeze elementele componente ale mediului înconjurător;
# să confecţioneze aranjamente din fructe și legume de toamnă;
# să perceapă importanța fructelor și legumelor de toamnă;
# să exploreze fenomenele specifice toamnei;
# să comunice în cadrul grupului, aducându-și aportul propriu.
Grupuri țintă: elevii claselor a VI-a, a VI-a B,  a VII-a A și a VII-a B Rezultate aşteptate:
# dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă;
# stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni practice;
# creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse;
# optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor practice, creşterea stimei de sine prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului;
# manifestarea unui comportament atent, tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind;
# atragerea şi implicarea elevilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă dorinţelor lor.
Evaluarea proiectului: organizarea unei expoziții cu lucrările individuale și colective ale elevilor; selectarea unor lucrări pentru concursurile naționale de artă plastică.
Impactul proiectului: îmbunătăţirea calității educației, prin realizarea lucrărilor practice.

Profesor responsabil, Marica Larisa
Școala Gimnazială “Gheorghe I.I.C. Brătianu” Rătești

(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top