15În perioada 29 august - 2 septembrie  2017,  membri ai echipei de proiect  de la Școala Gimnaziala Băiculești s-au reunit alături  de cele 4 țări partenere în cadrul Proiectului Erasmus+KA2 „Save my life with my rights” (_ 2016-1-TR01-KA219-033936_5.2.).

Această întâlnire a fost organizată de către echipa  din cadrul Şcolii Diadrastiko Europaiko Sxoleio - Grecia, la care au participat reprezentanți  din şcolile partenere: Acarlar Anaokulu Turcia, Celodnevna detska gradina N 55 "Veselina" –Bulgaria, Instituto Comprensivo Statale Confalonierii-Milano, Școala Gimnazială Băiculești.
Unul dintre obiectivele acestei întâlniri a urmărit evaluarea  activităților primului an de proiect.  Toți partenerii  și-au îndeplinit obiectivele.
S-a discutat despre formarea pe termen scurt a profesorilor implicaţi în mobilitatea derulata în România, aceasta având un impact foarte mare asupra participanților. În cadrul atelierelor de lucru s-au prezentat metode și tehnici de implementare a dansului (secțiunea standard, secțiunea latino, dans  popular ), crearea de versuri și ritmuri originale, realizarea spectacolului prin intermediul piramidelor, integrarea mimei în activitatea de predare și realizare a unei piese de teatru. Participanții și-au însușit tehnici de folosire a camerei video, realizarea capturilor video, prelucrarea și publicarea noului film, activitate extrem de importantă pentru parteneri la diseminarea activităților.  
Un alt obiectiv important al acestei întâlniri a fost acela de a discuta în legătură cu  raportul intermediar. Fiecare delegație a pregătit materiale, în acest sens, rezultate din frumoasele activități derulate împreună cu copii în fiecare țară. S-au stabilit și datele următoarelor reuniuni, prima urmând să se deruleze  în Turcia, în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2017 .
Scopul  proiectului este  de a crește gradul de conștientizare al copiilor noștri cu privire la propriile drepturi, noţiuni de cetăţenie şi istorie europeană. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof. Mazilescu Cosmin

(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top