09În perioada 27 februarie - 5 martie 2017,  în oraşul Milano din Italia s-a derulat întâlnirea transnaţională din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA2 „Save my life with my rights” (_ 2016-1-TR01-KA219-033936_5.2.), la care au participat  cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale  Băiculeşti: director, Bodescu Ileana, coordonator proiect, Mazilescu Cosmin, membru în echipa de implementare, Georgescu Cristina.
Proiectul are scopul de a creşte gradul de conștientizare al copiilor noștri cu privire la propriile drepturi,  însuşirea unor noţiuni de cetăţenie şi istorie europeană, competențe de limba engleză, competențe digitale.
Această întâlnire a fost organizată de către echipa italiană din cadrul Şcolii Instituto Comprensivo Statale Confalonierii –Milano. Celelalte şcoli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: Acarlar Anaokulu  Turcia, Diadrastico Europaiko – Grecia, Celodnevna detska gradina N 55 "Veselina" –Bulgaria, Şcoala Gimnazială Băiculeşti, România.
Întâlnirea transnaţională a urmărit selectarea logoului parteneriatului, prezentarea fiecărei instituţii, stabilirea programului de activităţi, planurile de diseminare, evaluare și monitorizare în cadrul primului an de proiect. De asemenea, s-au stabilit de comun acord care vor fi datele pentru următoarele evenimente de formare de scurtă durată la care vor participa echipe de profesori. Astfel, în luna mai, Romania va fi gazda următoarei întâlniri transnaţionale, iar în septembrie  urmează Grecia. S-a pus un accent important asupra modalităților de implicare a elevilor de vârstă școlară mică atât în activitățile derulate în cadrul școlii cat si in evenimentele de formare de scurtă durată.
În contextul temei proiectului, şcoala gazdă a venit, pe lângă sesiunile de lucru pentru proiect, cu activităţi de tip Job Shadowing.
Fiecare instituție parteneră a conceput un material de prezentare a școlii și a activităților reprezentative pe tematica proiectului. A fost creată harta digitală a proiectului cu ajutorul aplicației Tripline și au fost discutate formatul chestionarelor de evaluare inițială pentru elevi, părinți, profesori. Un alt obiectiv atins în cadrul întâlnirii a fost jurizarea concursului pentru logo-ul proiectului.
S-a discutat despre blogul, paginile de Facebook, Twitter, Twinspace-ul proiectului, colțul proiectului din fiecare școală parteneră şi modalităţile de gestionare eficientă a acestora.
S-a vizitat şcoala parteneră unde s-a asistat la ceremonia de începere a întâlnirii la care au luat parte oficialităţile locale, presa locală și regională. Impactul social şi cultural al acestei întâlniri transnaţionale a fost marcat printr-o vizită la Primăria Municipală.
„Proiectele Erasmus + reprezintă oportunitatea de a discuta despre teme reale și sociale ca  respectarea drepturilor copiilor, dimensiune europeană atât în cadrul activităților școlare cât și în afara orelor de curs. Implicarea în aceste proiecte este o provocare atât pentru elevi, profesori, părinți dar și pentru comunitatea locală în vederea asumării unor roluri active în cadrul acestui parteneriat strategic.
Activitățile din cadrul proiectului vor aduce un plus  de valoare la nivel european numeroaselor proiecte educative derulate anterior în cadrul instituţiei noastre care au constituit pietrele de temelie  și vor determina un impact pozitiv de nivel social asupra grupurilor țintă și asupra comunității regionale. Elevii noștri vor fi mai deschiși față de anumite probleme socio-economice și vor împărtăși idei și concepte ale dimensiunii europene.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Cosmin Mazilescu
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top