09Școala Gimnazială Biăculești derulează începând cu 1 septembrie 2016 proiectul „Save my life with my rights”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul  Programului Erasmus +.
Proiectul se derulează pe parcursul a 24 de luni. Implementarea unui astfel de proiect asigură o deschidere a școlii către parteneriate cu instituiți de profil din străinătate, ca modalitate de folosire a oportunităților oferite de Uniunea Europeană.
Partenere în acest proiect sunt următoarele instituții: Școala Gimnazială Băiculești,  Celodnevna Detska Gradina N 55 "Veselina" Bulgaria, Istituto Comprensivo Confalonieri Milano,  Diadrastiko Europaiko Sxoleio, Acarlar Anaokulu, Turcia
Participanții din țările menționate se vor întâlni pentru a învăța mai mult despre bune practici, metode pentru activitățile zilnice ale copiilor aflați în risc școlar, oportunități de a lucra împreună în conformitate cu nevoile individuale și obiectivele Proiectului.
Impactul așteptat asupra elevilor vizează conștientizarea privind problemele democrației și drepturile omului, crearea unor tipologii mai sociabile, firi active în luarea deciziilor, sociabilitatea. Pentru părinți, Proiectul încearcă să dezvolte o atitudine pozitivă față de școală, participarea activă la activitățile extracurriculare derulate în școală, învățare despre abuzurile asupra copiilor, drepturile copiilor, legislație, solidaritate.

Prof. Mazilescu Cosmin
Școala Gimnazială Băiculești

Comisia Europeană nu este responsabilă de conținutul acestui material.

(Postat octombrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top