29Şcoala Gimnazială Băiculeşti a început noul an de învățământ cu aceeaşi structură organizatorică în care a funcţionat şi până acum, şi care cuprinde 3 şcoli gimnaziale - Tutana, Valea Brazilor şi Valea lui Enache, 2 şcoli primare - Anghineşti şi Măniceşti, şi grădiniţele cu program normal Tutana şi Zigoneni.
În toate cele 13 corpuri de şcoală s-au executat lucrări de igienizare, reparaţii şi recondiţionare a materialelor didactice, astfel încât cei 104 preşcolari şi 345 de şcolari beneficiază de condiţii optime de studiu. Starea materială, dotările şcolilor şi grădiniţelor, utilităţile de care dispun (centrale termice, iluminat, apă curentă, toalete interioare), combustibilul pentru sezonul rece, vor  asigura un ambient sigur şi favorabil desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate în noul an şcolar. Ca urmare, tuturor şcolilor li s-a acordat autorizaţie de funcţionare, încă  din anul 2007.
Prin grija  permanentă a administraţiei locale faţă de şcoală, aceasta a alocat fondurile necesare executării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere în valoare de peste  200.000 lei. Pentru lucrările de investiţii s-au repartizat cca 360.000 lei, cu ajutorul cărora s-a realizat refacerea acoperișului a două clădiri ale Școlii Gimnaziale Băiculești. Tot la această școală s-a executat o extindere a spațiului administrativ, prin amenajarea unei magazii pentru depozitarea lemnelor. De asemenea, a fost amenajată o toaletă interioară corespunzătoare cerințelor actuale. La celelalte școli s-au reparat tavane, tencuieli interioare și exterioare, au fost înlocuite pardoseli și  tâmplărie veche. S-au executat lucrări de ignifugare a tuturor podurilor corpurilor de școală.     
Microbuzul  şcolar  întrunește toate condițiile tehnice și de siguranță pentru asigurarea transportului elevilor către școlile Băiculești, Valea Brazilor și Mănicești și de la acestea către domiciliu.        
Cei mai tineri şcolari, elevii clasei pregătitoare, sunt în număr de 34, aceştia  găsind încă din prima zi de școală, în sălile de clasă, mobilier nou, dimensionat pentru vârsta lor, dar şi alte materiale destinate clasei  pregătitoare. Școlarii beneficiază de manuale, de rechizite școlare, produsele alimentare lapte-corn, burse sociale și de merit. Elevii premianți din clasele I –VIII au fost recompensați de către autoritățile locale cu premii în bani și diplome cu ocazia zilei comunei Băiculești, din data de 18.09.2016.
În şcolile din comuna Băiculeşti, în anul şcolar 2016-2017 , sunt încadrate cca 50 cadre didactice calificate, repartizate de-a lungul timpului de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, în urma susţinerii concursurilor de titularizare.
În speranţa că noul an şcolar va fi un an benefic şcolarilor, personalului didactic, familiilor copiilor şi întregii comunităţi locale, corpul profesoral  al Școlii Gimnaziale Băiculești își  dorește o şi mai bună colaborare cu toate instituţiile locale şi judeţene, programe şi proiecte prin care să fie stimulat întregul proces de învăţământ şi valorificat potenţialul copiilor şi al personalului didactic.
În acest sens, la Şcoala Gimnazială Băiculeşti a demarat un nou proiect internațional, în cadrul programului ERASMUS+ , ,,Save my life with my rights”, având ca parteneri școli din Turcia, Bulgaria, Grecia și Italia, proiect finanţat  cu sprijinul Comisiei  Europene și al cărui coordonator este d-l profesor Cosmin Mazilescu.      
Fiind la început de an școlar, doresc tuturor participanților la procesul de formare și educare a copiilor din comuna Băiculești, sănătate și putere de muncă, pentru a duce la îndeplinire obiectivele propuse.          

Director, prof. Bodescu Ileana
Şcoala Gimnazială Băiculeşti
(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top