Elena Liliana Ducan este noul director coordonator al şcolilor din Dârmăneşti. Cu o experienţă de 16 ani la catedra de Limba şi literatura română, domnia sa spune că şi-a axat întreaga activitate pe obţinerea unor performanţe superioare cu elevii, având permanent în atenţie şi propria perfecţionare. Prin dinamismul său, o capacitate de comunicare şi firea sociabilă, prof. Liliana Ducan este convinsă că va duce la bun sfârşit tot ceea ce îşi va propune, contribuind cu pasiune profesională la rapiditatea atingerii obiectivelor.
„La început de drum vreau să vorbesc mai puţin despre îmbunătăţirea bazei tehnico materială a claselor. Ceea ce vreau să aduc în atenţia părinţilor şi elevilor este faptul că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea copilului. Să nu uităm că elevii au nevoie de modele de viaţă şi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate face pentru copil, este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. Să ne păstrăm optimismul pedagogic, căci societatea în ansamblu este agresivă, strada sau mass-media oferă elevilor modele specifice de relaţionare, pe care aceştia le imită, deseori fără să conştientizeze natura lor violentă.”

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top